fbpx

Kako brzo, pravovremeno i efikasno reagovati na tržišne promene?

Danas, najbolje kompanije i organizacije (države) funkcionišu po današnjim i u budućnosti aktuelnim principima upravljanja (Agile Governance) – kako bi što efikasnije i sa lakoćom ostvarile poslovne ciljeve koji za rezultat imaju vrednost za one kojima je taj posao namenjen, ali i za one koji rade taj posao.

Zvuči li ovo čudno onima koji tokom radnog vremena gube sate na besmislenim sastancima, odgovaranjima na emailove, telefone – koji ne dozvoljavaju fokus na ono što je realno posao te osobe. A i sam posao koji se radi… da li ima smisla ili ne? Ako vam posao izgleda na prethodno opisani način, znajte da radite u organizaciji koja funkcioniše po principima iz XX veka (bez obzira u kom je “savremenom” biznisu), a mi smo već dugo u 21. veku…

Današnje najuspešnije kompanije i organizacije funkcionišu na nivou vođenja poslovanja, upravljanja projektima i vođenja svih oblika unutrašnje i spoljašnje komunikacije (HR, marketing, PR i prodaja) – po principima agilnog poslovanja koje donose vrednost svim činiocima posla (Agile & Value-Driven Business).

Fokus ovog teksta su kratke naznake o promeni načina razmišljanja na nivou menadžmenta i komunikacija u pravcu agilnog isporučivanja vrednosti (Agile & Value-driven) u različitim segmentima poslovanja, za različite ciljne grupe.

Pre čitanja nastavka ovog teksta preporučio bih da pogledate video Jasmine Nikolić “Agilna organizaciona kultura”.

Agile & Value-driven Business: Kako brzo, pravovremeno i efikasno reagovati na tržišne promene i pri tome konstantno davati realnu vrednost korisnicima?

Kako se definiše termin “agilno” (agile)? – U kontekstu poslovanja, agilan biznis predstavlja brzu, pravovremenu i efikasnu reakciju na tržišne promene.

Temelj uspešnog poslovanja danas ima dva osnovna činioca:

  1. Brzo, pravovremeno i efikasno reagovanje na tržišne promene (agilan biznis)
  2. Konstantna produkcija realne vrednosti korisnicima koja se vidi u svim poslovnim procesima kompanije (biznis zasnovan kreiranju vrednosti korisnicima – Value-driven biznis)

Prethodno znači da je za efikasnu promenu razmišljanja o vašem poslu, u svakom momentu kada se proverava urađeno potrebno je razmišljati o dve stvari:

  1. Šta je potrebno da brzo dobijem zadovoljavajući rezultat posla koji trenutno radim? Šta sve mogu optimizovati i na koji način?
  2. U kakvoj je vezi ono što radim sa (1) potrebama i (2) zahtevima da bi proizvod ili usluga koju kreiram imala realnu vrednost onome kome se to kreira?

Interesantno je da se u postojećoj literaturi koja se može pronaći na internetu, naročito u segmentu vođenja softverskih projekata (odakle je i proizišao Agile princip upravljanja projektima), dobijanje realne vrednosti za posao se isključivo vezuje za agilan pristup vođenju projekata (poslovanja). Drugim rečima, teško je pronaći literaturu koja podjednako objašnjava ova dva najvažnija principa savremenog kvalitetnog poslovanja (Agile i Value-driven).

Razlog zašto je važno posebno posmatrati ova dva važna principa jesu velike promene koje je potrebno da se dese u dva ključna segmenta poslovanja:

Ono što vidim u praksi svaki dan jeste da ogromna većina kompanija ima problema i sa organizovanjem svog posla, a još veće probleme s tim da definišu u kom su oni poslu i šta realno pružaju svojim korisnicima kao vrednost.

Kako “iz aviona” (odmah) videti promene koje je potrebno napraviti u kompaniji? Možda nešto već radite na planu agilnog poslovanja…

Organizacija posla i upravljanje projektima: Ako u vašoj kompaniji već sada radite po principu testiranja novih projekata po principima kreiranja prototipa projekta za nekoliko dana do 2-3 nedelje (MVP), i nakon toga već isprobavate kako će se projekat ponašati na tržištu – vi ste već usvojili Agile (Lean) princip razmišljanja o organizovanju efikasnih projekata.

Internet marketing (e-advertajzing): Kada testirate novi projekat, novi proizvod ili uslugu – da li prvo uložite 20-100€ u kampanju na Fejsbuku i/ili Guglu na nekoliko dana da biste isprobali efekat na prodaju, i nakon toga menjate/unapređujete pristup internet promociji u odnosu na rezultate tih kampanja?

Menadžment i ljudski resursi – HR: Da li se u vašoj kompaniji podstiču zaposleni da se informišu i edukuju o značaju sopstvenog posla u kontekstu sprovođenja kompanijske vizije, i da li su zaposleni podstaknuti da razumeju zavisnost između sopstvenog posla i posla u drugim sektorima kompanije u kontekstu kreiranja vrednosti za klijente kompanije?

Ovo su tri jednostavna primera gde se vidi početak razmišljanja u kontekstu agilnog poslovanja, a kako vreme prolazi sve više kompanija usvaja bar neki od ovih početnih stadijuma, čiji pozitivni rezultati navode kompaniju u šire usvajanje Agile i Value-driven principa poslovanja…

Pretnja: Usvajanje tzv. “Placebo novotarija” – Primer Value-Added Reseller-a (VARs) početkom 20. veka

Placebo novotarije” u poslu predstavlja imenovanje novina o kojima se priča u određenom tipu posla ili privrednoj grani – koje postoje samo na nivou imena onoga što se “kao radi”. Jedan od primera ovakvih “imenovanja” je ogroman broj softverskih kompanija koje nude tzv. softverska rešenja, a te kompanije su tzv. “Solution-based business“. Ta “rešenja” veoma često (ne UVEK) ne rešavaju ono za čega su namenjena, već obično stvaraju nove probleme…

Vreme u kojem danas živimo mene podseća na vreme početkom ovog veka kada su u industriji prodaje računara velike kompanije proizvođači kompjutera i opreme (Computer Vendors) počeli masovno da edukuju veletrgovce iz ove oblasti o neophodnosti inoviranja poslovnog modela klasične preprodaje kompjutera dodavanjem vrednosti za malo-trgovce. Tada se već znalo da će nastupiti kriza klasične vele-trgovine ako vele-trgovci ne počnu da se diferenciraju svojim kvalitetom, koji ne može biti samo u niskoj ceni. Tada je promovisan termin “Value-Added Reseller“, koji su ubrzo prihvatili svi veletrgovci ovim proizvodima – a znamo šta se s većinom njih desilo u narednim godinama…

Suprotan primer navedenom iz kompjuterske industrije može se videti kod najkvalitetnijih vele-trgovačkih kompanija u oblastima poljoprivrede i građevine, gde ovakve kompanije učestvuju u finansiranju proizvodnje ili uvoza, obezbeđuju skladištenje proizvoda (smanjuju trošak skladištenja), obezbeđuju distribuciju i redovnu naplatu potraživanja, bez obzira koliko oni vremena čekaju za tu naplatu… Znači, biznis inovacija na nivou preuzimanja delova proizvodnog procesa koji drastično smanjuje troškove proizvodnim ili uvozničkim kompanijama…

Da li shvatate ozbiljnost promena današnjeg efikasnog poslovanja, i da li ste učinili nešto povodom toga?

Mišljenja sam da i danas veliki broj kompanija ne shvata veličinu promena koje nas očekuju u narednom periodu, i kako će te promene uticati na to da će kompanije koje ih pre usvoje biti toliko kvalitetnije od konkurencije – da se postavlja pitanje šta će se desiti sa tom konkurencijom koja se ne prilagodi našem vremenu.

Naravno, u različitim industrijama ova promena desiće se sporije nego u nekim drugim industrijama, neke kompanije već sada rade po principima vremena u kojem živimo, ali… Mnoge kompanije čekaju duge i bolne promene – iz uobičajenog biznisa koji rade godinama ili decenijama (“business as usual“), u nešto što je novo i nepoznato…

Za kraj, pogledajte ovo predavanje koje govori o tome zašto je potrebno usvojiti drugačije principe menadžmenta danas…


Pročitati:

Tekstovi na ovom blogu koje bi bilo dobro pročitati na ovu temu:

Napomena: Slika je preuzeta odavde.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 20/12/2017, RSS

Komentari su zatvoreni.