fbpx

Šta je Agile Marketing?

U poslednjih nekoliko meseci u praksi izvođenja marketinških zadataka sve se češće pominje termin Agile Marketing, kao odgovor na sve više promenljivo okruženje u kojem živimo. Koliko je ovaj termin uzeo maha govori i podatak o sve češćim okupljanjima osoba koje međusobno raspravljaju na temu prakse korišćenja Agile Marketing načina organizovanja online timova.

U okruženju desetina različitih tehnika promocije, desetina različitih vrsta društvenih medija; prilagođavanja doživljaja korišćenja Web sajtova okruženju telefona, tableta, kompjutera, televizora; Web u realnom vremenu, SEO izmene produkovane čestim Guglovim promenama algoritma… Sve kompleksnije online okruženje u kojem je potrebno postići željene promotivne efekte, traži sistemski odgovor na pitanje organizacije većih timova koji mogu brže i efikasnije da reaguju na česte promene toka implementacije neke online strategije.

Logika Agile Marketing koncepta potiče iz oblasti agilnog programiranja softvera koja u osnovi ima fokus na razultatima onoga što se radi  (deliverable), u većoj povezanosti (kolaboraciji) timova koji rade kroz veći broj kratkih iteracija po principu “kreiraj-izmeri-nauči“. Osnova ovog pristupa organizovanju timova se nalazi u oblasti pod nazivom Agile Project Management.

Agile Marketing principi i manifest

Osnovni cilj implementacije metodologije agilnog vođenja projekata iz oblasti (online) marketinga trebalo bi da predstavlja kreiranje što kvalitetnijeg doživljaja krajnjeg korisnika, a taj korisnički doživljaj ima za cilj ostvarivanje zadataka koji su postavljeni od strane top managementa (sam korisnički doživljaj ne bi trebalo da bude cilj sam po sebi, već mora da vodi do ciljeva organizacije).

Jedan od osnovnih razloga zašto bi neki tim usvojio ovaj sistem vođenja projekata jeste adaptacija na sve veće i sve češće promene. Veoma je važno znati da česte promene ne znače da je potrebno često menjati strategiju, već je postojeće ciljeve zadate u nekoj strategiji potrebno adaptirati kroz implementaciju odgovarajućih taktika koje su u skladu sa aktuelnim razvojem situacije u datoj oblasti. Npr. kada je pri čestim izmenama izgleda Facebook stranica potrebno svakako nešto uraditi (testirati i doći do najboljih rezultata kroz testiranje nove situacije), a ne čekati mesecima dok se ne nauči šta bi bilo sada najpamentnije uraditi, a da ne pogrešimo.

Fleksibilnost ovakvog načina vođenja projekata ne bi za cilj trebalo da ima pravljanje kompromisa pri sprovođenju određenih strategija i pri implementaciji određenih taktika, već je cilj postići željeni rezultat u promenjenom okruženju, obično sprovođenjem onih taktika koje su se pokazale efikasne u kontrolisanom okruženju testiranja (npr. A/B split test metoda testiranja).

Osnova principa agilnog vođenja projekata je fokus na pojedinim članovima tima i brzim iteracijama u kojima se dobija neki konkretan rezultat posla, i da je ovaj fokus mnogo važniji od klasičnog fokusiranja na sam proces rada i alate s kojima se postižu rezultati. Fokus na kratkim ciklusima rada koji brzo produkuju rezultate omogućen je velikom količinom testiranja i učenjem celog tima kroz ovaj proces kada se brzo dešavaju velike promene (dobra komunikacija u timu obezbeđuje brz prenos znanja između članova tima). Dobar primer za probleme u velikim promenama koje se brzo dešavaju i načinima odgovora na ovakve promene jesu neprestane promene algoritma pretraživača Gugla u poslednje dve godine. Pre dve godine SEO posao se radio na veoma drugačiji način kako bi trebalo da se radi danas – jer se okruženje u kojem se radi ovaj posao značajno promenilo u poslednje dve godine.

Ako vas detaljnije interesuje ova materija, preporučujem da pročitate Agile Marketing Manifest i 10 osnovnih principa Agile Marketinga.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.1/10 (14 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Šta je Agile Marketing?, 6.1 out of 10 based on 14 ratings

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 04/01/2013, RSS

Komentari su zatvoreni.