fbpx

Knjiga i video seminar: Digitalni Pre-Marketing, ili kako imati sjajne poslovne rezultate iz marketinga i PR-a

Update 09.10.2018.: Pročitajte tekstove sa ovog bloga u vezi sa knjigom “Digitalni Pre-Marketing”.

Knjiga “Digitalni Pre-Marketing” omogućuje rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajnije boljih poslovnih rezultata internetu, kroz stotine primera i saveta drugačijeg razmišljanja o tome šta je posao iz oblasti digitalnog marketinga.

Pre-Marketing pomaže da razumete ko ste vi realno, šta radite, ko su vam ciljne grupe, i koje su njihove želje i potrebe. Šta želite da postignete, i kako da to uradite. (izvor)

 

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove (en. Prerequisites) za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite knjigu “Digitalni Pre-Marketing” i dva video seminara ukupne dužine oko 4.5 sati.

Prvi put sam javno predstavio ovaj koncept preduslova iz oblasti onlajn marketinga i PR-a na konferenciji „Konverzija“ u Banja Luci (BiH), u aprilu 2017. g. U internacionalnoj konkurenciji od preko 20 predavanja iz oblasti digitalnog marketinga i PR-a, ovo predavanje je dobilo drugu nagradu. Razlog za nagradu je potpuno drugačiji pogled na marketing i PR koji opisuje ova knjiga

Od tada sam još dva puta držao predavanja koja predstavljaju koncept Digitalnog Pre-Marketinga. Ova dva predavanja su snimljena i dostupna su na servisu Predavanja.DraganVaragic.com uz kupovinu knjige.

Knjiga Digitalni Pre-Marketing – Prikaz najbolje prakse onlajn marketing i PR aktivnosti

Više od 10 godina imam sreću i mogućnost da radim na različitim projektima, da radim konsalting i edukaciju za najuspešnije domaće, internacionalne i globalne kompanije iz različitih privrednih grana. Sa druge strane, radim konsalting i edukaciju za male i srednje kompanije koje nisu lideri na svojim tržištima. Na osnovu poređenja saznanja iz marketing i PR aktivnosti uspešnih i manje uspešnih kompanija kreirao sam „Digitalni Pre-Marketing“ koncept.

To iskustvo mi je pokazalo da se lideri na različitim tržištima razlikuju po tome da li samo „uživaju u plodovima svoga rada“, ili se sve vreme trude da napreduju u svim segmentima poslovanja. Isto važi i za one kompanije koje se svojim poslovnim rezultatima približavaju liderima (challengers). Kod ovih kompanija je mnogo veći procenat onih koje se trude da napreduju u svim poslovnim segmentima.

Kod ostalih kompanija, ima manji procenat onih koje žele da napreduju, ali je kod ovih kompanija većinski fokus na napredak u pojedinim segmentima poslovanja – u pojedinim procesima menadžmenta, marketinga, PR-a i prodaje (npr. fokus na Fejsbuk, Gugl, e-mail…).

Najveći procenat kompanija radi svoj posao na isti način kako su i krenuli da ga rade (neki to zovu „tradicija“). Kod ovih kompanija veliki je problem uvođenje poboljšanja koja dovode do značajno boljih poslovnih rezultata.

U knjizi sam opisao kroz različite primere načine razmišljanja najuspešnijih kompanija u različitim oblastima marketinga i PR-a, da bih istakao razlike u poslovnoj praksi ovakvih kompanija koje bi ostali mogli da kopiraju (kopirajte načine rešavanja problema, ne proizvode i usluge).

Naručite knjigu “Digitalni Pre-Marketing” i dva video seminara ukupne dužine oko 4.5 sati.

Šta je Digitalni Pre-Marketing?

Ova knjiga za fokus ima definisanje preduslova za dostizanje pravilnog poslovnog ponašanja koje diretkno utiče na kvalitet posla iz oblasti marketinga i PR-a.

Digitalni Pre-Marketing koncept omogućuje da se jednostavno, kvalitetno, brzo i logično usvoje potrebna sistemska znanja iz oblasti (digitalne) promocije, da bi se razumelo šta je sve moguće uraditi, na koji način to uraditi i koji su očekivani efekti promotivnih aktivnosti.

Imao sam više puta prilike da budem svedok kako kompanije koje nisu imale zadovoljavajuće rezultate počnu da konstantno postižu sve bolje poslovne rezultate na internetu, nakon korekcija u posmatranju šta su realni problemi koji to sprečavaju, i kako se ti problemi rešavaju “u hodu”. U knjizi i na dostupnim video seminarima pokušao sam što plastičnije da objasnim šta je potrebno znati, zašto je to potrebno znati, i kako to primeniti – da bi promotivni rezultati postli sve bolji.

Struktura knjige, poglavlja i video seminara

Strukturom ove knjige pokušao sam da pomirim različite percepcije oblasti marketinga i PR-a u odnosu na znanje o ovim oblastima, i u odnosu na poslovnu poziciju u kompaniji osoba koje čitaju ovu knjigu. Na kraju knjige sam predstavio ove različite percepcije.

Kako su ovu knjigu pre objavljivanja čitale osobe sa veoma različitim znanjima o oblastima marketinga, PR-a i menadžmenta, ispostavilo se da osobe koje mnogo znaju o ovim oblastima imaju uglavnom pohvale za strukturu knjige. Kod osoba koje imaju manje ili nešto više znanja o ovim oblastima, one razmišljaju slično kao i osobe koje su slušale pomenuta dva semiara iz oblasti Digitalnog Pre-marketinga – Potrebno je što više primera.

Iz tih razloga sam svako poglavlje u knjizi strukturirao tako da se na početku izdvaja šta je to najvažnije što je potrebno znati iz tog poglavlja, a na kraju poglavlja sam dao savete kako se može iskoristiti tematika tog poglavlja u praksi. U sklopu samih poglavlja nalaze se različiti primeri koji bi trebalo da pomognu u lakšem razumevanju važnosti tih poglavlja.

Ovde možete pročitati neke od tekstova koji će biti objavljeni u knjizi, a koji se nalaze na ovom blogu.

Video seminare sam strukturirao drugačije u odnosu na knjigu, gde sam pokušao sa kombinacijom primera i logičnim sledom promotivnih procesa, koji se vode na takav način da se što više i što češće dolazi do dobrih promotivnih rezultata. Sami ćete proceniti koliko vam video seminari pomažu da bolje prihvatite koncept preduslova za značajno poboljšanje rezultata digitalnog marketinga i PR-a (trebalo bi da pomažu).

Naručite knjigu “Digitalni Pre-Marketing” i dva video seminara ukupne dužine oko 4.5 sati.

Kome je namenjena ova knjiga i video seminar?

Ova knjiga i video seminar su namenjeni svima koji se interesuju za oblasti onlajn marketinga i PR-a, ali su takođe namenjeni i menadžerima, odnosno donosiocima odluka u kompaniji – vlasnicima, direktorima, top menadžerima.

Glavni problemi koje sam identifikovao posmatrajući aktuelno stanje u strukama marketinga i PR-a u kompanijama:

  • Dominantno suštinsko nepoznavanje uloge marketinga u organizacijama, odnosno nedostatak sistemskih znanja iz oblasti marketinga i PR-a.
  • Dominantno nerazumevanje razlike između strateških i taktičkih poslovnih aktivnosti.
  • Često nerazumevanje marketing funkcije u menadžmentu od strane vlasnika i top menadžera, kao i nepoznavanje menadžment funkcije u kompaniji od strane osoba iz oblasti komunikacija (marketing, PR, prodaja).

Ova tri glavna problema su generator svih ostalih problema u kompaniji. U slučaju ove knjige, obrađeni su upravo komunikacioni problemi percepcije funkcija marketinga i PR-a, kao i načini rešavanja tih problema.

Prethodno napisano je razlog zašto je knjiga podjednako namenja donosiocima odluka u kompanijama i onima koje interesuje oblast marketinga i PR-a.

Dosadašnje reakcije na knjigu

Mislim da o značaju ove knjige dovoljno govori činjenica da su kompanije InfostudLimundo, Grupovinai Internet Akademija pomogle da se objavi i promoviše ova knjiga. Ove kompanije saglasno misle da postoji problem sa shvatanjem marketinga i PR-a, i da ova knjiga može da pomogne u prevazilaženju ovog problema – kako kod osoba koje ne znaju dovoljno ovu oblast, tako i kod osoba koje samo misle da znaju marketing i PR.

Mišljenja recenzenata knjige možete videti u ovom tekstu.

 Naručite knjigu “Digitalni Pre-Marketing” i dva video seminara ukupne dužine oko 4.5 sati.

Cena knjige i video seminara. Ključne vremenske odrednice

Kao što sam na početku napomenuo, uz knjigu odmah su dostupna dva video seminara (ukupne dužine oko 4.5 sati video materijala):

  • Prvi video seminar je snimljen u junu 2017. g. i za fokus ima objašnjenje marketing preduslova (Pre-Marketing) iz perspektive kreiranja sadržaja i PR-a.
  • Drugi video seminar je snimljen u februaru 2018. g. i za fokus ima objašnjenje koncepta Digitalnog Pre-Marketinga iz marketinške perspektive.

Nakon evidentirane uplate za knjigu i seminare, u roku od maksimalno jednog dana dobijate pristup video seminarima preko servisa Predavanja.draganvaragic.com.

Knjiga “Digitalni Pre-Marketing” je objavljena početkom oktobra 2018. g.

Cena knjige i dva video seminara nakon njenog objavljivanja biće 2.990 din (34 € inostranstvo). Troškovi dostave knjige su uključeni u cenu.

E-book verzija knjige je 17 $US preko servisa Kobo.

Nakon vaše prijave dobićete uputstvo za plaćanje e-bankingom, poštom, PayPalom, ili preko firme (faktura).

Knjigu i seminare možete naručiti iz bilo kog dela sveta.

 Naručite knjigu “Digitalni Pre-Marketing” i dva video seminara ukupne dužine oko 4.5 sati.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 17/03/2018, RSS

Komentari su zatvoreni.