fbpx

Knjiga “(Ne)Obrazovanje za vaše dete”

Glavna tema knjige “(Ne)obrazovanje za vaše dete” je odabir relevantne kombinacije klasičnog i dodatnog obrazovanja prema interesovanjima, sklonostima i sposobnostima vašeg deteta.

neobrazovanje za vaše dete

Relevantno obrazovanje uvek ima jasno prepoznatljiv visok kvalitet kreiranja i izvođenja. Ono ne podleže dezinformacijama i predrasudama.

 

Relevantno sticanje znanja ne ostavlja „rupe” i ne sadrži zastarele informacije. Ono obuhvata kompletan prikaz odabrane problematike na jednostavan i primenljiv način.

 

Relevantno obrazovanje obrađuje odabranu problematiku iz različitih uglova (dimenzija) koji zadovoljavaju više ciljeva.

Iz knjige  “(Ne)obrazovanje za vaše dete”

Naručite knigu “(Ne)obrazovanje za vaše dete”

“Knjiga (NE)obrazovanje za posao i život u 21. veku je zaista sveobuhvatno štivo koje načinje uvek aktuelne probleme obrazovanja i naglašava da su promene neophodne. Autor napominje da je današnje školstvo u velikoj meri birokratizovano i da zahteva reformu. Naglasak nije na osudi sistema, niti na nužnoj neophodnosti postojeće reforme obrazovanja. Ovo je predlog kako mi sami kao pojedinci možemo da promenino način razmišljanja o obrazovanju i da preduzmemo konkretne korake. Ova knjiga pruža novu perspektivu, ali pre svega gotove predloge i rešenja koja se mogu primeniti u praksi.”

Prof. dr Danijela Lalić
redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu

Naručite knigu “(Ne)obrazovanje za vaše dete”

“Primer koraka ka efikasnom učenju koje ima za fokus rezultate:

  1. U narednih sat vremena treba da odredim i napišem šta me to inspiriše u životu, a da se od toga može napraviti posao ili doći do posla.
  2. Imam narednih sat vremena da napravim spisak potrebnih znanja i veština da bih mogao da se kvalifikujem za posao koji želim.
  3. U naredna dva sata treba da procenim i zabeležim koje od besplatnih izvora na vebu mogu da iskoristim da bih danas počeo da usvajam nova znanja i veštine.

Iz knjige  “(Ne)obrazovanje za vaše dete”

Naručite knigu “(Ne)obrazovanje za vaše dete”

reference i citat neobrazovanje

Naručite knigu “(Ne)obrazovanje za vaše dete”

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)