fbpx

Šta je Mentorship Premium Program? Konkurs za pripremu za posao na poslovnoj poziciji kreatora sadržaja

Početkom marta ove godine počela je kampanja za jednogodišnji program profesionalne edukacije iz oblasti poslovne primene interneta na Internet Akademiji. Ovaj tip edukacije je prvenstveno namenjen osobama koje žele da iz početka dođu do potrebnih znanja i veština iz različitih oblasti poslovne primene interneta. Drugačije rečeno, osobe koje nemaju ili imaju malo znanja iz ovih oblasti, a žele da rade poslove iz oblasti vođenja poslovanja, prodaje i promocije na internetu pruža se mogućnost profesionalne edukacije iz ovih oblasti.

16.04.2015. g. lansiran je potpuno novi sistem edukacije pod nazivom Mentorship Premium Program koji ima za cilj da pripremi kandidata za posao, u ovom slučaju za poslovnu poziciju kreatora sadržaja.

Mentorship Premium Program (MPP) kao odgovor na zahteve Evropske Komisije o obrazovanju nakon 2020. g.

U novembru 2012. g. Evropska Komisija je objavila dokument koji se prevodi kao “Promišljanje obrazovanja” i koji definiše 2020. g. kao rok do kojeg je na nivou EU potrebno završiti definisanje strategije budućeg formalnog obrazovanja koje će se zasnivati na 3 “stuba”:

 1. STEM – Nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika; koji predstavlja sadašnji sistem obrazovanja zasnovan na usvajanju sistemskih znanja iz različitih oblasti.
 2. Radno zasnovana edukacija – Sistem edukacije koji za osnovu ima praksu za sticanje adekvatnih profesionalnih veština, i u kombinaciji sa usvajanjem adekvatnih sistemskih znanja bi trebalo da omogući brzo zapošljavanje nakon završetka obrazovnog procesa (srednja škola, visoke škole, fakulteti).
 3. Edukacija iz oblasti transverzalnih ili prenosivih veština – U praksi zapošljavanja ispostavilo se da je mnogo veći problem od neadekvatnih profesionalnih znanja za konkretnu poslovnu poziciju posedovanje veština koje u fokusu imaju samostalnost, preuzimanje odgovornosti, povećanje kvaliteta razmišljanja (kritičko razmišljanje), povećanje kvaliteta i brzine učenja (analitičke veštine), itd. Postoji nekoliko desetina tranverzalnih veština, od kojih se većina nalazi u kategoriji tzv. “mekih” veština (soft skills). Posedovanje ovih veština omogućuje brzo prilagođavanje promenljivim uslovima na tržištu rada – da bi osoba lako mogla da prelazi sa jedne vrste poslovnih pozicija na neke drugačije poslovne pozicije.

Na osnovu informacije o novom predlogu sistema formalnog obrazovanja, kao i na nivou činjenice da sam od 2003. g. uporedo aktivan u formalnoj i neformalnoj edukaciji, od početka 2013. g. krenuo sam sa osmišljavanjem novog sistema edukacije koji kombinuje formalnu sa neformalnom edukacijom, ima karakteristike preporuka Evropske Komisije, i koji za svoje ciljeve ima odgovore na sledeća pitanja:

 1. Kako odabrati i pripremiti kandidata za posao na određenoj poslovnoj poziciji da bi se povećala verovatnoća da kandidat može samostalno da obavlja posao na početničkim (junior) poslovnim pozicijama?
 2. Kako osmisliti sistem edukacije koji omogućuje kompanijama da sa minimalnom potrošnjom svojih resursa dolaze do adekvatnih osoba za tražene poslovne pozicije?
 3. Kako pripremiti kandidate da mogu samostalno da zarađuju preko interneta od naučenih veština za konkretnu poslovnu poziciju, odnosno da su u situaciji da sebi naprave posao ili startap projektat?

Razlog zašto su baš ova pitanja postavljena za ostvarivanje ovog sistema edukacije je u činjenici da mi već godinama živimo u situaciji da sa jedne strane postoji veliki broj osoba koje nemaju posao, a sa druge strane veliki broj kompanija teško pronalazi adekvatne radnike za određene poslovne pozicije. Ova situacija će biti sve značajnija u narednih 10 godina.

Detaljnije o ovom problemu možete pročitati u veoma popularnom tekstu “Vodič za posao vama i vašoj deci u prvoj polovini 21. veka – Realna perspektiva

Tokom 2013. g. na nivou više konsalting projekata za koje je bilo potrebno doći do osoba za određene poslovne u vezi sa poslovnom primenom interneta testirao sam različite modele edukacije, koji se u osnovi zasnivaju na pripremi kandidata za posao u situaciji kada je osoba u periodu probnog rada za konkretnu poslovnu poziciju u nekoj kompaniji.

U prvoj polovini 2014. g. testirao sam različite poslovne modele ovog sistema edukacije na nivou upita u HR službama i u razgovorima sa određenim brojem vlasnika kompanija. U junu 2014. g. ponudio sam kompaniji Link Group da zajedno razvijemo ovaj sistem edukacije oslanjajući se na projekat Internet Akademije, odnosno inicijalno fokusiranje na poslovne pozicije u vezi sa poslovnom primenom interneta – i tako je nastao Link Mentorship Premium Program:

 • Internet Akademija osposobljava početnike bez prethodnih znanja za usvajanje profesionalnih veština.
 • Mentorship Premium Program osposobljava osobe koje već imaju profesionalna znanja za određenu poslovnu poziciju da sa velikom verovatnoćom (projektovana verovatnoća je 97%) dođu do zarade, kreiraju samostalan posao, ili dođu do posla u zainteresovanim kompanijama.

U jesen 2014. g. u sklopu programa edukacija na IT Akademiji i Biznis Akademiji, a od marta ove godine i na Internet Akademiji pušteni su probni besplatni programi edukacije iz oblasti transverzalnih veština pod nazivom Personal Development Program, koji je kreiran slično potrebama za Mentorship Premium Program. Reakcije polaznika i dosadašnji rezultati programa su odlični.

U sklopu Mentorship Premium Programa postoji takođe set edukacije iz oblasti transverzalnih veština pod nazivom Mentorship Support Program, koji je dodatno prilagođen konkretnim potrebama kandidata za posao.

Do 15.05.2015. traje prvi konkurs Mentorship Premium Programa praktične tromesečne edukacije za poslovnu poziciju kreatora online sadržaja – poziv zainteresovanim kandidatima i kompanijama

16.04. je objavljen prvi konkurs za poslovnu poziciju kreatora online sadržaja (pisanje za veb) gde je za sada u ponudi 18 poslovnih pozicija iz nekoliko oblasti (ponuda poslovnih pozicija se dnevno ažurira u odnosu na konkretne potrebe kompanija koje ulaze u sistem):

 • Menadžer kreatora sadržaja – Osobe koje vode ostale kreatore sadržaja.
 • Saradnik na kreiranju, unosu i optimizaciji online sadržaja – Osobe koje vode računa o sadržajima e-prodavnica.
 • Kreator online obuka – Specifična poslovna pozicija za kreiranje sadržaja iz različitih oblasti online edukacije.
 • Kreator online sadržaja – Poslovna pozicija prilagodljiva različitim potrebama kompanija iz oblasti vođenja veb sajtova, community menadžmenta, online PR i e-marketing aktivnosti u kompanijama, online novinarske pozicije, kreiranje prodajnih sadržaja u sektoru prodaje usluga, i slično.

Prva kompanija klijent u Mentorship Premium Programu je Link Group, a sve zanteresovane kompanije mogu pronaći ovde poziv za učešće u ovom programu.

Konkurs je otvoren za sve punoletne osobe koje traže posao iz oblasti kreiranja sadržaja i imaju bar osnovna znanja za ovu poslovnu poziciju.

Za osobe koje bi želele da se zaposle na ovakvim poslovima, a nemaju znanja iz ove oblasti preporučuje se da prethodno završe Content i SEO program na Internet Akademiji ili neki drugi srodan program edukacije.

Pogledajte detaljnije konkurs na samom sajtu Mentorship Premium Programa.

Struktura programa i cena – Posebna ponuda za nezaposlene

Kako je cilj Mentorship Premium Programa da sa velikom verovatnoćom omogućuje realno osposobljavanje kadrova za konkretne poslovne pozicije, osmišljena je struktura programa koja to ostvaruje testiranjem kandidata na ulazu i na izlazu iz sistema:

 • Predselekcija kandidata je osmišljena na takav način  da se kombinacijom testova i davanja konkretnih zadataka dođe do što objektivnije slike o poslovnim mogućnostima kandidata, sa aspekta profesionalnih i transverzalnih veština. Inicijalno testiranje prolaze oni kandidati za koje se proceni da mogu sa velikom verovatnoćom da uspešno završe program. Na kraju testiranja kandidat dobija sertifikat sa opisom svojih postignuća i preporukama za eventualnu dodatnu profesionalnu i transverzalnu edukaciju. U slučaju da kandidat nije prošao test, moguće je dodatno još 2 puta ponoviti test nakon što je kandidat došao do potrebnih veština da bi bio u situaciji da položi test.
 • Mentorship Support Program je namenjen i kandidatima koji nisu prošli testiranje i kandidatima koji su prošli testiranje da po potrebi usavrše određene vrste tranverzalnih veština koje će im povećati verovatnoću pronalaženja posla.
 • Rad na projektima – Kandidati koji su ušli u MPP rade na internim projektima u sklopu programa ili na konkretnim projektima kompanija koje traže kandidate za određenu poslovnu poziciju. Kompanije su u mogućnosti da sve vreme prate razvoj kandidata i u situaciji su i da pre završetka programa budu sigurni da li im kandidat odgovara. Takođe, i kandidat ima mogućnost da na konkretnim projektima vidi da li mu odabrana kompanija odgovara.
 • Sertifikacija – Postoji više vrsta sertifikacija koje se dobijaju za vreme trajanja programa, a najvažnija je sertifikacija na kraju izvođenja MPP koja se ne izdaje do momenta dok kandidat ne dokaže da može samostalno da radi poslove na nivou junior poslovne pozicije za koju se obučavao.

Cena programa je strukturirana na takav način da u osnovnom obliku ona sadrži avans od 200 EUR koji između ostalog pokriva troškove inicijalnog testiranja i osnovnog seta od 10 obuka za određene transverzalne veštine. Trošak tromesečnog programa je 600 EUR.
Ukupna puna cena Mentorship Premium Programa je 800 EUR.

Mentorship Premium Program mogu pohađati i zaposlene i nezaposlene osobe, s tim da postoji poseban program podsticaja za nezaposlene osobe, koje ako kvalitetno prođu sve faze provere u sklopu projekta mogu proći ceo program besplatno – avans od 200 EUR se u tom slučaju posmatra kao depozit koji se vraća nakon uspešne sertifikacije na kraju programa.

Proučite konkurs za poslovnu poziciju kreatora online sadržaja za kandidate i za kompanije.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (12 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
Šta je Mentorship Premium Program? Konkurs za pripremu za posao na poslovnoj poziciji kreatora sadržaja, 7.5 out of 10 based on 12 ratings

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 16/04/2015, RSS

1 odgovor na Šta je Mentorship Premium Program? Konkurs za pripremu za posao na poslovnoj poziciji kreatora sadržaja

 1. Dunja Vasic says:

  Mentorstvo je izvrstan tim ucenika i onog tko ga prati tj.ucitelja.Dragan Varagic je najbolji mentor,probJte.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)

Komentari su zatvoreni.