fbpx

Zašto bi vama bila važna četvrta industrijska revolucija? Jednostavna upotreba napredne tehnologije i automatizacije

U poslednjih godinu dana sve se više intenzivira priča u medijima na temu četvrte industrijske revolucije (industrija 4.0). U januaru 2016. godine četvrta industrijska revolucija je bila glavna tema na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu (WEF).

Najjednostavnija definicija Industrije 4.0 je: Jednostavna primena napredne tehnologije i automatizacije.

Preporuka za kvalitetnije razumevanje ovog teksta jeste da se prethodno prouče sledeći članci:

U nastavku možete pogledati video na temu četvrte industrijske revolucije.

Kako je došlo do razmatranja nove industrijske revolucije – razumevanje velikih društvenih i socijalnih promena nastalih masovnom upotrebom društvenih mreža

Industrijska revolucija 4.0 se trenutno najčešće definiše prema smernicama koje su postavljene u Davosu (Klaus Švab):

Prva industrijska revolucija je koristila vodenu paru da mehanizuje proizvodnju. Druga industrijska revolucija je stvorila električnu energiju da pokrene masovnu proizvodnju. Treća je koristila elektronsku i informatičku tehnologiju da automatizuju proizvodnju. Sada se događa Četvrta industrijska revolucija koja je nadogradnja Treće, a karakteriše je fuzija tehnologija koje brišu granice između fizičkog, digitalnog i biološkog.

Postoji veći broj razloga zašto postoje manje ili više ozbiljne kritike koncepta četvrte industrijske revolucije, jer većina osoba ne shvata velike promene koje su se desile u poslednjih 10 godina. Svi ovi razlozi imaju uzrok u čuvenoj rečenici pisca naučne fantastike Vilijema Gibsona “Budućnost je ovde, samo nije ravnomerno raspoređena.”:

 • Mnogi stručnjaci ne vide posebnu potrebu izdvajanja četvrte industrijske revolucije iz oblasti informatičke i/ili digitalne revolucije koja se dešava u poslednjih 50 godina. Jedan od ozbiljnih razloga za to je činjenica da i u razvijenijim državama postoji veliki broj kompanija koje još nisu na adekvatan način primenile informacione tehnologije u svom poslovanju. Na osnovu ove činjenice je i razvijen koncept digitalne transformacije preduzeća, kao jedan od mogućih načina ubrzanja ozbiljnijeg usvajanja informacionih tehnologija u privredi.
 • Veliki broj osoba ne vidi velike društvene promene koje su se desile pojavom interneta, a naročito se intenzivirale pojavom društvenih mreža. Moja je preporuka da nabavite i pročitate ključne knjige koje objašnjavaju vreme u kojem danas živimo, a koje sam prepuričio u posebnoj sekciji na mom blogu. To se naročito odnosi na knjigu “Cluetrain Manifesto” u kojoj je još 1999. g. Doc Searls predvideo promene u ekonomiji koje su se počele dešavati od 2005. g. Druga veoma važna knjiga za razumevanje velikih društvenih promena koje su nastale korišćenjem društvenih mreža je knjiga “Here Comes Everybody” Klej Širkija, čoveka br. 1 u svetu sociologije.
 • Jedan od značajnijih razloga zašto puno pojedinaca i kompanija uglavnom ne primenjuje ono što očigledno može da poboljša život i rad danas jeste – strah od velikih promena koje su aktuelne više od 15 godina. Iz tog razloga jedan od značajnih problema brže informatizacije pojedinaca i kompanija jeste smanjivanje informatičke nepismenosti.
 • Nerazumevanje velikih društvenih promena je posledica i nedovoljno brzih promena poslovanja u IT sektoru, koji na nivou cele struke u osnovi funkcioniše po principima usvajanja informacionih tehnologija iz prošlog veka. Ovo ne znači da nema IT kompanija koje rade po principima vremena u kojem živimo (ima ih priličan broj), ali većina IT kompanija, kao i celokupna struka – nije još definisala svoje pravo mesto u svetu koji se značajno promenio u poslednjih 10 godina. U nastavku ovog teksta detaljnije su objašnjene promene (disrupt) koje se u samoj IT struci očekuju u narednim godinama.

Četvrta industrijska revolucija opisuje velike promene koje se dešavaju i dešavaće se u svim nivoima društva, a proizvod su masovne jednostavne upotrebe različitih vrsta tehnologija koje su nam dostupne danas, ili će nam biti dostupne u narednim godinama.

Neki od primera upotrebe različitih vrsta tehnologija:

 • Koliko nam se život promenio u poslednjih nekoliko godina na osnovu toga šta sve možemo da radimo sa mobilnim telefonima?
 • Upotreba mobilnih telefona (mobilnih tehnologija) je dovela dotle da se kompletan posao može voditi preko mobilnih telefona/mobilnih platfomi, što ima za posledicu da se u poslednjih deset godina promenio pojam radnog mesta.
 • Koliko ima osoba koje u poslednjih deset i više godina ima veoma dostupnu mogućnost da se samozaposli i radi u bilo kojem delu sveta od kuće? Koliko je to bilo moguće ranije?
 • Na koji način danas omogućujemo sebi ugovaranje putovanja, ako to uporedimo sa periodom od pre 10 godina i više?
 • Danas svakodnevno možete pratiti u medijima šta se sve dešava u svetu obnovljivih izvora energije, u svetu veštačke inteligencije, o mogućnostima prelaska na automatsku vožnju sredstvima prevoza u narednim godinama, o pametnim kućama i sredstvima u domaćinstvu…

Kako da vaša kompanija uđe u “vagon” industrijske revolucije 4.0? Digitalna transformacija u koracima

Problem u kojem se danas nalaze kompanije koje nisu dovoljno automatizovale svoje poslovanje korišćenjem informacionih tehnologija može da se vidi kroz primer usvajanja društvenih medija u poslovanju kompanija u periodu od 2010. do 2014. godine:

 • Većina kompanija 2010. g. nije baš najbolje shvatala ulogu društvenih medija, pa je angažovala kompanije i pojedince sa strane koji su umesto njih definisali i sprovodili načine kako da kompanija koristi društvene mreže. To su često bili pojedinci koji su rano usvojili korišćenje društvenih medija, što nije obavezno značilo da će taj posao najbolje raditi i za kompaniju koja ih je angažovala. Tada je i nastala poslovna pozicija pod nazivom Community Manager.
 • U narednim godinama je sve više pojedinaca iz samih kompanija počelo intenzivnije da koristi društvene medije, uključujući i glavne osobe u kompanijama. To je imalo za posledicu da se strateška funkcija komunikacije, promocije i prodaje putem društvenih medija – polako počela da se seli iz delatnosti Community menadžera tamo gde ta funkcija i treba da bude u kompaniji – u sektore marketinga, PR-a, prodaje…
 • U zavisnosti od važnosti komunikacije putem društvenih medija danas kompanije angažuju pojedince i druge kompanije da im taktički rade zadate poslove na društvenim medijima, ili su potpuno preselili ove poslove u samu organizaciju.

Kako većina IT kompanija i dalje ne koristi prednost za razvijanje svog biznisa dodavanjem funcije biznis konsaltinga pri prodaji naprednih IT rešenja, veoma važan korak u odluci da se krene u ozbiljniju digitalizaciju poslovanja za kompanije jeste svest o tome da je pored softvera potreban i konsalting za uspešnu implementaciju tog softvera u poslovanje.

Osnovni preduslovi za uspešno sprovođenje digitalizacije poslovnih procesa u kompaniji su (obavezno pročitati detaljnije o digitalnoj transformaciji preduzeća):

 • Upravljanje strahom od promena
 • Uvođenje sistema za upravljanjem inovacija u kompaniji
 • Uvođenje sistema za upravljanje znanjem u kompaniji
 • Konstantna optimizacija poslovnih procesa u cilju ubrzavanja sistema poslovanja (agilno poslovanje)
 • Unapređenje zajedničkog rada raznorodnih sektora u kompaniji (Collaboration)
 • Unapređenje načina saznavanja i korišćenja podataka o kupcima/klijentima
 • Unapređenje aktivnosti marketinga i prodaje

Da bi sve navedene funkcije u kompanije i funkcionisale, ako već ne funkcionišu – skoro je sigurno da je potrebna pomoć sa strane (biznis konsalting) u vidu pojedinaca i kompanija koje vam mogu pomoći da se pripremite za digitalnu transformaciju. U ovakvom slučaju, nabavka softverskih rešenja za automatizaciju različitih tipova poslovanja postaje samo jedan od segmenata transformacije kompanije.

Poslednjih godina na nivou većih kompanija pominje se poslovna pozicija Chief Digital Officer (CDO), kao neko ko je u samoj kompaniji zadužen za ovu transformaciju. Kao i u pomenutom slučaju Community menadžera, posle nekoliko godina rada na transformaciji kompanije, očigledno je da se funkcije CDO poklapaju sa različitim drugim funkcijama top menadžmenta u kompanijama. U kasnijem razvoju ozbiljnog automatizovanog poslovanja ova tranziciona funkcija (osoba koja je zadužena za transformaciju) više nije potrebna, odnosno glavne osobe u kompaniji i u različitim odeljenjima preuzimaju funkcije CDO po oblastima. Veoma je korisno da na ovu temu pročitate tekst “Say Goodbye To The Chief Digital Officer“.

Drugačije posmatrano, koraci za uvođenje digitalne transformacije u kompaniju su sledeći:

 1. Angažovanje biznis konsultanta (pojedinci ili kompanije) koji će pomoći proces digitalne transformacije.
 2. Uspostavljanje osnovnih preduslova za uspešnu digitalnu transformaciju (prethodno objašnjeno).
 3. Odabir potrebnih softverskih rešenja.
 4. Implementacija softverskih rešenja u poslovne procese kompanije.
 5. Analiza i optimizacija sistema poslovanja nakon uvođenja softverskih rešenja u poslovne procese.
 6. Unapređenje svih poslovnih parametara na osnovu korišćenja prednosti implementiranih softverskih rešenja.
 7. Rad na konstantnim promenama u organizaciji sa osnovu strategije agilne implementacije inovacija u kompaniju.

Zaključak

Velike promene koje se očekuju u narednim godinama u svim segmentima poslovanja u većini oblasti života i rada jesu opisane pod pojmom četvrta industrijska revolucija (industrijska revolucija 4.0).

Svaka pojedinačna kompanija bi trebalo da pronađe način kako da što pre iskoristi situaciju koja je aktuelna na tržištu, a koja se svodi na činjenicu da kompanije koje brže ulaze u “vagon” digitalne transformacije –  imaju više šanse da značajno uvećaju svoje poslovne rezultate, u poređenju sa ostalim kompanijama koje i dalje posluju kao da smo u 20. veku.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Zašto bi vama bila važna četvrta industrijska revolucija? Jednostavna upotreba napredne tehnologije i automatizacije, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 19/11/2016, RSS

Komentari su zatvoreni.