fbpx

Kako da odaberete obuke ili kurseve iz oblasti digitalnog marketinga?

O čemu sve treba da vodite računa kada birate obuke i kurseve, sa akcentom na oblast digitalnog marketinga, zbog povećanog broja dostupnih obuka i kurseva iz ove oblasti?

Jedan od rezultata pandemije je drastično povećanje broja različitih obuka i kurseva iz oblasti digitalnog marketinga, zbog značajnog smanjenja obima posla u digitalnim marketing agencijama na početku pandemije.

Naredne nedelje počinju predavanja za petu generaciju programa obrazovanja Internet Akademija, koja obuhvata sve aspekte digitalnog poslovanja, uključujući i veći broj smerova iz oblasti digitalnog marketinga.

U 2020. godini pandemija je uticala na povećano interesovanje za obuke i kurseve iz digitalnog marketinga

Aktuelna pandemija je uzrokovala različite poremećaje u poslovanju kompanija, što je imalo za posledicu velike (i pozitivne i negativne) promene i na tržištu digitalnog poslovanja.

Očigledno je da u različitim oblastima poslovanja prodaja preko interneta raste. Potrebe poslovanja putem interneta su se promenile od pojave pandemije, pa se i digitalne usluge menjaju u skladu sa tim promenama.

Ovakav razvoj situacije je imao za posledicu da, bez obzira na značajno povećanje kvalitetne ponude onlajn obuka i kurseva iz oblasti internet marketinga, Internet Akademija beleži najveće povećanje godišnjeg broja polaznika za svojih pet godina postojanja. Na ovaj porast broja polaznika nije uticala činjenica da je Internet Akademija jedan od najskupljih programa obrazovanja iz ove oblasti. Postoji razlog zašto je to tako.

Na osnovu prethodno navedenog, može se zaključiti da je ove godine porast ponude kurseva pokazao da je definitivno poraslo interesovanje za obrazovanje iz oblasti digitalnog poslovanja.

Kako odabrati oblast digitalnog marketinga koja odgovara vašim željama i sposobnostima?

Digitalni marketing je danas ogromna oblast. Koji god deo ove oblasti da odaberete, u takvoj oblasti ima posla za svakodnevno angažovanje puno radno vreme. To znači da ne možete biti dobri u svim oblastima digitalnog marketinga, već morate da odaberete pojedinačnih jednu do tri oblasti, u kojima ćete moći značajno da napredujete.

Preporuka je da odaberete jednu glavnu oblast i još dve srodne oblasti u kojima možete dosta da napredujete.

Na ovom blogu možete pročitati tekst “Osnove: Odakle početi učenje digitalnog marketinga?

Pogledajte ovaj video na temu kako da odaberete tematiku koja bi mogla da vas interesuje u oblasti digitalnog poslovanja. Akcenat ovog videa je u odabiru projekta koji će vam pomoći da bolje i brže usvojite znanja i veštine za odabranu oblast digitalnog marketinga.


Zašto bi uopšte plaćali kurseve kada postoji ogroman broj besplatnih materijala iz svih mogućih oblasti (digitalnog marketinga)?

Bez obzira na veoma povoljnu ponudu kvalitetnih besplatnih edukativnih programa, nisu sve osobe spremne ni sposobne da iskoriste te prednosti:

 • To mnoštvo programa obrazovanja je potrebno pojedinačno istražiti, pronaći i odabrati dodatne izvore za učenje. Za ceo ovaj proces potrebno je dosta vremena i znanja (znanje procenjivanja i ocenjivanja vrednosti odabranih načina edukacije).
 • U mnoštvu je lako izgubiti se. Veliki broj osoba ne može lako da odabere šta bi tačno koristili od tog obilja materijala, pa se ipak vraćaju klasičnim, oprobanim („sigurnim“) sistemima obrazovanja.
 • Mnoge osobe nisu spremne da samostalno preuzmu odgovornost za svoje obrazovanje. Lakše je da neka edukativna institucija preuzme odgovornost za kompletan proces obrazovanja iz jedne oblasti (npr. odabrani broj predmeta/veština iz jedne oblasti).

Najbolje obuke i kursevi donose sledeće prednosti u odnosu na samostalno učenje:

 1. Skraćuje se vreme time što iskusni predavači daju različite “prečice” – kako da razumete pojedine oblasti, kako se tu rešavaju problemi koji se nalaze u praksi, kako se brzo dolazi do zadovoljavajućih rešenja tih problema.
 2. Obuke i kursevi iz odabrane oblasti strukturirano bi trebalo da predstave sve što je važno znati da bi se radio takav posao, bez “preskakanja” nekih delova u oblasti, ili još gore – ostavljanje “rupa” u znanju, što je inače karakteristika vremena u kojem živimo (“experti” i “gurui” sa velikim “rupama” u svom znanju).
 3. Učenje kroz kvalitetne primere iz prakse, za koje verovatno ne biste čuli, da ne pohađate takav kurs.
 4. Dobijanje konkretnih saveta od stručnjaka iz oblasti, koje biste inače platili drastično skuplje u sklopu konsaltinga iz iste oblasti.

O čemu treba voditi računa kada odabirate dužinu trajanja obuke ili kursa?

Različita istraživanja i praksa pokazuju da ako želite samostalno da postanete stručnjak za neku oblast koju ne poznajete, potrebno je minimalno 6 sati dnevno fokusiranog rada (da znate šta tačno treba da učite, vežbate, radite), u periodu od godinu dana. U praksi je to obično perod od oko 2 godine.

Iz navedenog može se zaključiti sledeće:

 • Ako ne poznajete oblast za koju želite da se obučavate, preporuka je da upišete obuke koje traju od šest meseci, na više. Potrebno je dosta vremena da se oblast usvoji od početka, ako želite posle obuke da radite taj posao.
 • Obuke i kursevi ispod šest meseci služe da se nauče dodatne veštine iz oblasti koju već poznajete u praksi – do-obuka.
 • Ponuda kurseva od nekoliko sati ili dana služi da se ukratko upoznate sa novim veštinama i znanjima koje ćete kasnije razrađivati (dodatno učiti) u praksi.

Kako da odaberete relevantnu edukaciju iz oblasti digitalnog marketinga?

Verovatno ste primetili podatak da je posle 15 do 30 dana posle proglašenja pandemije u martu 2020. g. neverovatno veliki broj kompanija u svetu najavio da će morati da proglasi uskoro bankrot. Osnovni razlog za ovu pojavu je fokus na praksu iz oblasti, bez poznavanja teorije koja je potrebna da bi se uspešno i dugoročno radio posao u svetu gde se krize dešavaju na svakih 10-15 godina.

Kada radite posao samo na nivou primene prakse, zavisite od te prakse koju znate. Kada se desi nešto što ne znate, tada nastaje problem. Isto važi i za programe edukacije – ako učite samo praksu, nećete dovoljno dobro naučiti svoj posao.

Pročitajte tekst “Kako je pandemija jasno izdvojila kompanije koje dugoročno razmišljaju o svom poslovanju?

Najveći broj pojedinaca u svetu i kod nas ne razlikuje strategiju (dugoročni rezultati) od taktike (kratkoročni rezultati). Najveći broj programa edukacije iz oblasti digitalnog marketinga ne obrađuje dovoljno detaljno i primenljivo strategiju iz ove oblasti.

Pročitajte tekst “Razlika između strategije i taktike, i zašto je to veoma važno znati“.

U nastavku su navedeni neki od saveta kako da odaberete program edukacije iz oblasti digitalnog marketinga, kojima ćete usvojiti potrebna znanja i veštine za veoma nesigurna vremena koja nas očekuju u narednim godinama:

 1.  Uporedite strukturu različitih sličnih programa edukacije koja vas interesuje.
  Vidite gde postoje razlike, i procenite da li dovoljno obuhvataju oblast koja vas interesuje, da li se obrađuje teorija i kako, i da li se iz strukture vidi razlika u strateškom i taktičkom pristupu obradi tematike.
 2. Kome je namenjena obuka ili kurs? Da li se u opisu programa edukacije i na osnovu strukture vidi da li je obuka ili kurs namenjen preduzetnicima, malim, srednjim ili velikim preduzećima. Da li program ističe tematiku iz perspektive poslovanja sa krajnjim korisnicima ili poslovanje sa kompanijama. U digitalnom marketingu postoje velike razlike u razumevanju, izvođenju i percepciji rezultata ovih aktivnosti, u zavisnosti od različitih veličina kompanija, i u zavisnosti od njihovog načina poslovanja.
 3. Koliko su primenljivi primeri iz prakse, i kako se predstavlja najbolja praksa? Odgovor na ovo pitanje je važan, naročito ako završavate internacionalne kurseve iz digitalnog marketinga, koji imaju primere iz prakse koja je neprimenljiva u našim uslovima. Da li znate da takve primere prilagodite našim uslovima, ako želite ovde da radite digitalni marketing? Za odgovor na ovo pitanje bilo bi dobro da možete da kontaktirate neke od prethodnih polaznika kurseva.
 4. Svakako bi bilo dobro da kontaktirate neke od prethodnih polaznika kurseva koje odaberete za analizu. Preporuka je da ih zamolite da vam odgovore na pitanje koje postavite preko direktne poruke.
 5. Proučite ko su sve predavači na programima edukacije. Saznajte što više o njima.
 6. Pogledajte šta se sve na vebu i po Fejsbuk grupama priča o različitim programima obrazovanja, ali je savet da kontaktirate predavače i osobe koje se više razumeju u oblast, a da je očigledno da znaju kako se izvodi posmatrani program edukacije i ko su predavači.
 7. Pogledajte šta se sve tačno dobija za cenu programa edukacije. Naročito proučite kakve sve sertifikate program omogućuje, i kakve su sve dodatne pogodnosti pohađanja posmatranog programa edukacije.

Na vebu se danas svašta može pročitati o različitim obukama i kursevima kod nas, u regionu i svetu. Što bolje proučite aktuelnu ponudu, bolje ćete odabrati obuku prema vašim željama i potrebama.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 01/11/2020, RSS

Komentari su zatvoreni.