fbpx

9 načina kako da unapredite digitalni marketing i PR u vašoj kompaniji

Da bi se došlo do unapređenja (onlajn) marketinških i PR aktivnosti u kompaniji, potrebno je zadovoljiti određeni broj preduslova koji utiču na rešavanje problema mnogih kompanija u definisanju i sprovođenju procesa marketinga i odnosa s javnošću.

U ovom tekstu je kratkim crtama opisano dvanaest načina kako je moguće unaprediti marketinške i PR aktivnosti u kompaniji – od unapređenja ličnih znanja i kompetencija iz oblasti marketinga i PR-a, do unapređenja celokupnog poslovanja. Na ovom blogu možete detaljnije pročitati o unapređenju sopstvenih znanja i kompetencija iz oblasti internet marketinga u tekstu “Osnove: Odakle početi učenje internet marketinga?“.

9 preduslova za unapređenje (digitalnih) marketing i PR aktivnosti u kompaniji

1.   Lični razvoj: Kako samostalno početi sa usvajanjem potrebnih znanja za kvalitetno razumevanje i obavljanje savremenih poslova iz oblasti marketinga i PR-a?

Razvoj savremenih internet tehnologija danas omogućuje jednostavno i brzo usvajanje potrebnih znanja iz bilo koje oblasti (npr. onlajn obuke, tutorijali, video predavanja). U tom kontekstu, potrebno je upoznati osnovne načine prepoznavanja i upotrebe jednostavnih pravila korišćenja važnih dostupnih tehnologija, da bi se brzo i efikasno usvojila bitna znanja oblasti marketinga i PR-a.

Segmenti koji predstavljaju preduslove za kvalitetno razumevanje i obavljanje savremenih poslova iz oblasti marketinga i PR-a:

Samostalno usvajanje znanja iz oblasti digitalnog marketinga i PR-a

 • Koliko uspešno proučavate konkurenciju i najbolju praksu korišćenja interneta u poslovanju?

Način predstavljanja kompanije

 • Koliko dobro razumete vaš posao, klijente, i predstavljanje onoga što radite primarno u kontekstu zadovoljenja potreba korisnika?

Ubrzanje usvajanja znanja

 • Koliko brzo i dobro usvajate najbolju praksu kreiranja sadržaja, primenu marketing kanala i razumevanje onlajn korisnika?

Primena u praksi

 • Da li eksterno angažujete različite stručne kompanije? Da li vam je fokus na strateškim aktivnostima i razumevanju rezultata poslovnih i promotivnih aktivnosti?

2.   Poslovni aspekti koji utiču na značajno poboljšanje efekata aktivnosti iz oblasti marketinga i PR-a

Ovo je zadatak unutar kompanije pre ikakvih promotivnih aktivnosti. Ako kompanija nije spremna na promene, bolje da ne baca novac na pojačanu marketinšku aktivnost.

Segmenti preduslova za značajno poboljšanje efekata poslova iz oblasti marketinga i PR-a:

Prevazilaženje straha od promena

 • Koliko je kompanija spremna na promene načina razmišljanja o sopstvenom poslu?

Reagovanje na tržišne promene

 • Koliko brzo, pravovremeno i efikasno kompanija reaguje na tržišne promene?

Davanje vrednosti

 • Da li kompanija konstantno kreira realne vrednosti korisnicima, koje se vide u svim komunikacionim i poslovnim procesima kompanije?

3.   Promotivni aspekti značajnog poboljšanja efekata iz oblasti marketinga i PR-a

Osnovni preduslovi za unapređenje onlajn promotivnih aktivnosti:

Naučiti i primeniti adekvatne načine kreiranja sadržaja

 • Koliko se kreiraju realno zanimljivi i korisni sadržaji koji dovode do željenih merljivih poslovnih rezultata?

Naučiti karakteristike kanala e-komunikacije

 • Da li se odabira i koristi optimalan broj efikasnih onlajn kanala za komunikaciju kompanije?

Naučiti karakteristike tehnika e-marketinga

 • Da li se odabiraju i koriste one tehnike digitalnog marketinga koje daju očekivane merljive rezultate?

Razumeti ponašanje korisnika

 • Da li se odabiraju optimalni načini komunikacije s korisnikom, da bi korisnik dobio ono što želi, i da istovremeno kompanija ostvari svoje poslovne rezultate?

4.   Promotivne aktivnosti u odnosu na način poslovanja, shvatanje marketinga i efekata promocije

Svaka kompanija na svoj način obavlja promotivnu aktivnost. Način kako kompanija izvodi promociju svojih proizvoda i usluga zavisi od toga kako top menadžeri shvataju marketinške aktivnosti u sklopu svog poslovanja, od usvojenih i primenjivanih znanja iz oblasti marketinga, kao i od načina kako zaposleni iz oblasti marketinga i PR-a prate i ocenjuju efekte svojih aktivnosti.

U nastavku su nabrojani segmenti promotivnih aktivnosti koje je potrebno proučiti, naučiti i primeniti da bi se promocija radila i razumela sistemski, što dovodi do značajnog poboljšanja efekata tih aktivnosti:

Način poslovanja

 • Kako i koliko se kompanija fokusira na proizvode, korisnike, podatke i doživljaj korisnika?
 • Da li se u kompaniji promocija doživljava kao trošak ili investicija?
 • Koliko su PR i marketinške aktivnosti u kompaniji u funkciji prodaje?
 • Koliko je praktično znanje i njegova primena u kompaniji o razlikama između B2B i B2C promotivnih aktivnosti?

Shvatanje marketinga

 • Koliko se u kompaniji poznaju karakteristike korišćenih kanala komunikacije i tehnika promocije?
 • Da li su i na koji način su organizaciono, tehnički i logistički razgraničene oblasti marketinga i PR-a?
 • Da li postoji znanje u kompaniji o razlikama između marketinga i advertajzinga, kao i o razlikama između PR-a i odnosa s medijima?
 • Da li, i na koji način se u kompaniji koristi prodajna promocija i merčendajzing?

Efekti promocije

 • Koliko se koriste tehnike promocije pomoću kojih se dolazi do korisnika, u odnosu na tehnike promocije koje privlače korisnike?
 • Da li se primenjuje znanje o prednostima kratkoročnih i dugoročnih efekata promocije?
 • Na koji način se kreira odnos između kontinuirane onlajn komunikacije i komunikacije putem kampanja?
 • Na koji način kompanija razume odnos između brending tehnika promocije i tehnika promocije koje donose direktne efekte.

5.    Razumevanje rezultata marketinških aktivnosti

Na koji način definisati jedinice mera i organizovati njihovo praćenje da bi se došlo do rezultata marketinških aktivnosti koji su razumljivi donosiocima odluka? Razumevanje rezultata ovih  aktivnosti za posledicu ima, između ostalog, pravilno definisanje i ulaganje marketing budžeta u najefikasnije načine promocije.

Postavka merenja rezultata veb sajta u kontekstu dolaska do razumljivih rezultata marketinških aktivnosti

 • Da li su definisani ciljevi svake pojedinačne veb stranice i da li je kreirana tehnička postavka merenja zadatih ciljeva?

Definisanje mikro i makro konverzija, optimizacija stepena konverzije

 • Kako su definisani načini određivanja ciljeva na veb stranicama u odnosu na njihovu važnost, i da li su definisani načini optimizacije veb stranica u kontekstu poboljšanja njihovih prodajnih efekata?

Definisanje ključnih metrika (KPI) koje na jednostavan način opisuju rezultate onlajn marketinških aktivnosti

 • Da li je u kompaniji olakšano dolaženje do održivih marketing budžeta i do optimalne preraspodele sredstava, u odnosu na korišćene načine promocije sa kratkoročnim i dugoročnim efektima?

6.    Strateški aspekti značajnog poboljšanja efekata marketinških aktivnosti

Segmenti preduslova za ostvarivanje najbolje prakse kreiranja strategije digitalnog marketinga:

Definisanje strategije za svaki pojedinačni cilj

 • Na koji se način određuje koliko se kvalitetno definišu marketinški ciljevi?
 • Da li sprovođenje definisane marketinške strategije rezultira čestim ostvarenjem zadatih ciljeva?
 • Na koje se načine procenjuju i mere efekti za svaki definisani cilj?

Definisanje strategije po svakom korišćenom kanalu komunikacije i taktici marketinga

 • Da li se definišu strategija i načini merenja efekata, za ostvarivanje ciljeva po kanalu komunikacije i taktici marketinga?

Znanje o efektima kreiranih sadržaja i komunikacionih aktivnosti

 • Da li su komunikacione aktivnosti i kreirani sadržaji (poruke) prilagođeni pojedinačnim karakteristikama kanala komunikacije i taktikama marketinga?
 • Da li su komunikacija i poruke prilagođene samoj nameri korisnika i/ili određenom stadijumu odluke o kupovini?

Znanje o efektima pojedinačnih taktika marketinga

 • Da li se pravi precizna procena efekata marketinških aktivnosti pre početka definisanja strategije?
 • Kako su optimizovani efekti korišćenja različitih kanala komunikacije i taktika marketinga, na osnovu prethodnih pozitivnih marketinških iskustava?

7.   Optimizacija marketinških aktivnosti

Segmenti preduslova za značajno poboljšanje marketinških aktivnosti:

Obećanje kompanije pre prodaje

 • Na koji način kompanija upravlja svojim marketinškim porukama o obećanju iskustva korišćenja proizvoda i usluga pre prodaje?

Doživljaj korisnika

 • Kakav je doživljaj korisnika (UX – User Experience) u kompletnom ciklusu komunikacije s kompanijom – pre prodaje, za vreme prodaje i nakon prodaje?

Iskustvo korisnika nakon prodaje

 • Da li je iskustvo korišćenja proizvoda ili usluga u skladu sa obećanjem kompanije pre prodaje?

Kreiranje sadržaja, marketing i prodaja u odnosu na vrste i nameru korisnika

 • Da se unapređuju rezultati načina prodaje i marketinga analizom ponašanja korisnika, prema vrsti i nameri korisnika?

8.   Unapređenje marketinga i prodaje

Segmenti preduslova za značajno unapređenje rezultata promotivnih aktivnosti:

Odabir Single-Channel/Online Marketplace platformi sa direktno zainteresovanim kupcima

 • Da li se i na koji način istražuju i koriste onlajn platforme preko kojih se može direktno unaprediti prodaja proizvoda i usluga (npr. Gugl, Fejsbuk, Amazon, Limundo, Kupindo…)?

Automatizacija marketinga, prodaje i korisničkog servisa

 • Da li se i na koji način uvode automatizovane procedure u marketing procese, procese promocije i prodaje, kao i u procese korisničkog servisa?

9.     Unapređenje poslovanja

Na koji način pripremiti kompaniju da brzo napreduje uvođenjem novih znanja i inovacija u poslovne procese:

Procena spremnosti kompanije za uvođenje savremenih tehnologija u poslovanje

 • U kom se stadijumu razvoja sopstvenog poslovanja nalazi kompanija?

Analiza stadijuma razvoja u kojem se nalazi kompanija

 • Koje su karakteristike kompanije u konkretnom stadijumu svog razvoja, i koje su karakteristike narednih stadijuma razvoja koje očekuju kompaniju?

Analiza raskoraka između aktuelnog i željenog stanja razvoja kompanije

 • Definisanje konkretnih zadataka: šta je i kako je potrebno promeniti u poslovnim procesima kompanije da bi se došlo do željenog unapređenja poslovanja?

Savet: Ovu strukturu preduslova za uspešan rad u oblastima marketinga i PR-a možete iskoristiti kao upitnik za određivanje na koji način trenutno koristite promociju u vašoj kompaniji, i šta je to što bi sledeće trebalo da usvojite od znanja i iskustava da bi napredovali iz oblasti marketinga i PR-a.

Prestavljeni preduslovi čine osnovnu strukturu procesa Digitalnog Pre-Marketinga, opisanog u istoimenoj knjizi. Pravilnim razumevanjem i primenom ovih preduslova moguće je značajno unapređenje kompletnog poslovanja kompanije, uključujući i unapređenje svih segmenata marketinških aktivnosti u kompaniji.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 21/10/2018, RSS

Komentari su zatvoreni.