fbpx

5 saveta za uspešno kreiranje online ponude oglašavanja i primeri usmeravanja ponude

Tema kreiranja načina predstavljanja ponude nekog klasičnog i online medija nije nova, i postoji od kada postoje mediji i oglašavanje. U više navrata sam pisao na temu formiranja tzv. Media Kit-a (u ovom tekstu imate primere fokusiranja online ponuda oglašavanja), a istu priču sam ponovo aktuelizovao sa temom Native Advertajzinga u Srbiji.

Nulti savet – nemojte lagati i prikazivati nebitne podatke o vašoj posećenosti!

Pre bilo kakve priče o savetima koji mogu koristiti u kreiranju kvalitetnije ponude oglašavanja, važno je da napomenem da internet ne trpi laganje, naročito kada se ponuda javno postavi na veb sajtu. Čak i ako se ne postavi javna ponuda, ljudi međusobno komuniciraju, naročito u srodnim branšama, što znači da će brzo svi oni koji ne treba (u ovom slučaju oni koji odlučuju o parama za oglašavanje) saznati da vi ne govorite istinu u vezi sa posećenošću vašeg sajta, pa možete imati posledice.

Naročito je kontra-produktivno da proglašavate jedne podatke o posećenosti – npr. broj pregleda stranica kao posetu veb sajtu. To može da govori i o tome kako vi ne poznajete oblast u kojoj hoćete da prodajete usluge – ne razumete statistike posećenosti, a prodajete uslugu na osnovu podataka o statistikama posećenosti.

U predavanju na temu e-oglašavanja od 23.02 pomenuo sam savete za uspešno kreiranje ponude (online) oglašavanja koje ovom prilikom dodatno objašnjavam:

 1. Kreirati Media Kit sa ponudom u kojoj treba da bude odgovor zašto bi se neko baš kod vas oglašavao.
 2. Koju vi vrednost dajete time što će se neko oglašavati kod vas na sajtu/blogu?
 3. Da li ste postavili kontakt podatke i da li se brzo odazivate na upite?
 4. Cene oglašavanja prilagodite mogućnostima ciljnih grupa i stanju na tržištu.
 5. Angažujte prodavca oglasa, ako ga nemate.

Primer HTML ponude na ovom blogu možete videti ovde.

1. Media Kit kao odgovor na pitanje zašto bi se neko baš kod vas oglašavao.

U osnovi, ponuda za oglašavanje bi trebalo da se nalazi na jednom mestu – pdf fajl ili jedna/više veb stranica gde se nalazi sve što je potrebno nekome ko je zainteresovan za oglašavanje da se odluči baš za vaš veb sajt/blog. Potrebni delovi media kit-a i neki primeri mogu se pronači ovde.

2. Koju vi vrednost dajete time što će se neko oglašavati kod vas na sajtu/blogu?

Glavni deo Media Kit-a bi trebalo da bude posvećem upravo objašnjavanju konkurentnih prednosti vašeg medija, odnosno koje to vrednosti donosi ciljna grupa posetilaca vašeg medija oglašivačima. Pročitajte tekst na temu kreiranja ponude za kompanije u odnosu na konkretne i upotrebljive vrednosti koje kompanija daje klijentima, i kako uopšte odrediti koje su to vrednosti.

3. Da li ste postavili kontakt podatke i da li se brzo odazivate na upite?

Jedan od najvećih problema na ovdašnjem tržištu oglašavanja (naročito na sajtovima sa manjom posećenošću i blogovima) jeste da kada je neko eventualno i zainteresovan da se oglasi kod vas, on ne može lako i brzo da pronađe vaš kontakt. Najgora je varijanta kada ne postoji ni email, ni varijanta formulara na sajtu, a najčešći slučaj se dešava da nakon slanja emaila ili popunjenog formulara na veb sajtu odgovor na upit stiže danima kasnije.

Osobe koje se informišu o uslovima oglašavanja na sajtu najčešće te informacije trebaju da imaju pripremljene za veći broj sajtova u nekoj tabeli nekoliko sati nakon upita, što znači da vreme odaziva na upite treba da bude iskazano u praksi u minutima, a ne u danima. Ovaj problem se najlakše rešava postavljanjem broja telefona na koji se neko javlja (npr. u radno vreme). Mnogo ozbiljnije deluje javni fiksni br. tel. u odnosu na mobilni.

4. Cene oglašavanja prilagodite mogućnostima ciljnih grupa i stanju na tržištu.

Postavljanje strategije definisanja cena predstavlja ne mali problem, ali taj problem svakako mora da se reši da bi ste bili u situaciji da prodajete uslugu oglašavanja. Cena zavisi od kvaliteta ciljnih grupa i od njihovog udela u ciljnoj populaciji. Najposećeniji sajtovi u Srbiji (ali i u drugim državama) okupljaju veliki procenat svih ciljnih grupa, i iz tog razloga su to obično sajtovi sa generalnim sadržajima. Ako imate sajt bez konkretnog ciljanja vrsta sadržaja u odnosu na ciljne grupe, sem u slučaju lokalnih/regionalnih medija teško možete doći u situaciju da se takmičite u pridobijanju oglašivača sa najposećenijim sajtovima. Što veći broj osoba iz pojedinačnih ciljnih grupa privlačite, veća je verovatnoća da tada možete da parirate najposećenijim sajtovima za te ciljne grupe.

5. Angažujte prodavca oglasa, ako ga nemate.

Najveći problem plasiranja online oglašavanja u Srbiji (ali i inače u svetu) jeste da dođete do kvalitetnog prodavca online oglasa.

Ukratko, ako nemate posla i naučite kako da efikasno pronalazite oglašivače koji će platiti za oglašavanje na veb sajtovima, kvalitetan prodavac online oglasa je definitivno najperspektivniji posao na vebu u Srbiji i regionu! 

Slobodno u komentarima ostavite ponudu ako želite da budete prodavac online oglasa, sigurno ćete dobiti puno poslovnih ponuda.

Šta je Affinity Index? Primeri usmeravanja ponude za online oglašavanje

Način na koji kompanije koje prave medija planove za online oglašavanje biraju sajtove i kapacitet oglašavanja na tim sajtovima se u osnovi zasniva na proceni na kojim sajtovima se nalazi ciljna grupa od interesa za oglašivača. U sklopu alata koji procenjuju podatke o demografskim podacima posetilaca veb sajtova jedan od najvažnijih parametara za ocenjivanje koncentracije određene ciljne grupe na nekom veb sajtu naziva se Affinity Index. Ovaj parametar predstavlja meru efikasnosti media planiranja.

U osnovi, Affinity Index (indeks afiniteta, odnosno sklonost određenoj tematici) se formira u odnosu na prosečne podatke o posmatranoj oblasti za posmatranu lokaciju. U datom primeru za servis Gemius koji je korišćen za analizu mog bloga i sajta Telegraf.rs za podatke iz januara 2013. g. korišćene su prosečne veličine broja posetilaca koji dolaze na domaće veb sajtove iz Srbiji. Prema ovom istraživanju, prošlog meseca u Srbiji na domaće veb sajtove je pristupalo oko 2.7 miliona osoba.

Primer ciljanja ponude za online reklamiranje za slučaj veoma posećenih veb sajtova

U slučaju cljne grupe korisnika od 15 do 24 godine na veb sajtu Telegraf.rs 36 odsto (36.02%) posetilaca je u ovoj ciljnoj grupi, dok je prosek ove populacije u kompletnoj populaciji (2.7 mil.) 24 odsto (24.04%). Praktično, na sajtu Telegraf.rs nalazi se 1.5 puta više osoba iz ove ciljne grupe u odnosu na prosečne vrednosti u Srbiji, što je drugi najbolji rezultat u Srbiji za januar ove godine, u kategoriji najposećenijih veb sajtova (top 10). Affinity Index za Telegraf.rs u ovom slučaju je 150 (149.84), gde je za internet u Srbiji ova prosečna vrednost (kao i sve ostale prosečne vrednosti za srpski internet) uvek 100 (Affinity Index je 100).

Kao što je prikazano u prethodnom primeru, za bilo koje ciljanje podataka o korisnicima veb sajtova se dobijaju vrednosti za Affinity Index, i što su te vrednosti veće (odnosno veći procenat posetilaca na veb sajtu u posmatranoj ciljnoj grupi) – veće od broja 100, veća je verovatnoća da manji broj veb sajtova u Srbiji ima bolju koncentraciju ove ciljne grupe na svom sajtu.

Na osnovu samo ovog podatka (odnosno prikazanog grafika) o ciljnim grupama, može se lako zaključiti da je Telegraf.rs namenjen mlađoj populaciji, što znači da će oglašivači koje interesuje mlađa populacija imati interesa za oglašavanje na ovom portalu vesti. Kako je Telegraf.rs trenutno peti najposećeniji veb sajt čija se posećenost prati po Gemiusu, veliki doseg svih ciljnih grupa (reach) po broju korisnika u kombinaciji sa podacima o konkretnom ciljanju opredeljuju oglašivače za izbor ovog sajta.

U osnovi, opredeljivanje za veoma posećene veb sajtove za potrebe online oglašavanja se upravo povodi podacima o ciljnim grupama interesantnim oglašivačima u kombinaciji sa velikim brojem korisnika po tim ciljnim grupama. Iz tog razloga ako imate sajt sa manjom posećenošću a imate slične demografske podatke kao i najposećeniji sajtovi (sajtovi generalne tematike), najposećeniji sajtovi su vam ogromna konkurencija.

Usmeravanje ponude online oglašavanja za sajtove koji nemaju veliku posećenost

Za razliku od veoma posećenih veb sajtova koji u apsolutnom iznosu imaju veliki broj posetilaca, kod kreiranja ponude za manje posećene veb sajtove do izražaja bi trebalo da dođu vrednosti preciznog fokusiranja za različite ciljne grupe interesantne oglašivačima u oblastima koje pokrivaju posmatrani sajtovi.

Na primeru tabele sa gornje slike u ovom tekstu 32 odsto posetilaca ovog bloga (32.19%) ima mesečna primanja po domaćinstu iznad 70.000 din, što je 1.53 puta veći rezultat od proseka u Srbiji (21.03%) – Affinity Index 153.06. Kada se ovaj podatak ukrsti sa brojem osoba koje imaju visoku stručnu spremu (50% posetilaca ovog bloga – 5. veb sajt u Srbiji) dobija se 23 odsto posetilaca ovog bloga sa visokom stručnom spremom i primanjima po domaćinstvu preko 70.000 din, što je drugi najbolji rezultat u Srbiji.

U drugom primeru iz tabele sa ličnim prihodima preko 50.000 din (Affinity Index za moj blog je 220.19), podaci su u plavoj boji, što u sklopu ovog istraživanja govori da se radi o indikativnim podacima, ne preciznim, jer je ciljna grupa bloga koja je obuhvaćenja ovim podacima manja od relevantnog uzorka na osnovu kojeg se kreira rejting za ovu ciljnu grupu. Podatak je indikativan iz tog razloga što se svakako može uporediti sa ostalim veb sajtovima, ali broj posetilaca na ovom blogu nije dovoljan u ciljnoj grupi da bi se podaci precizno poredili.

Kod preciznog ciljanja dodatno je potrebno voditi računa o tome da veoma mala posećenost sajtova stvara još manju koncentraciju određenih ciljnih grupa u apsolutnim vrednostima – realan broj posetilaca sajta iz posmatrane ciljne grupe. To znači da će oglašivači doći sa reklamama na neki veb sajt ako im taj broj osoba koje se ciljaju na pojedinačnom veb sajtu po ciljnoj grupi jeste dovoljan (reprezentativan).

Npr. ako imate 200 osoba mesečno koje su u kategoriji žena sa visokom stručnom spremom i prosečnim ličnim primanjima, ima puno sajtova u Srbiji koji imaju mnogo više ovih korisnica iz iste ciljne grupe. Ali, ako se radi npr. o 200 osoba koji su donosioci odluka u firmama sa godišnjim prometom od preko 1.000.000 EUR (ovo je primer koji se ne pojavljuje u ovde dostupnim softverima za analizu online korisnika), onda postoji velika verovatnoća da će ova ciljna grupa biti interesantna mnogim firmama.

Zaključak: Postanite prodavac vašeg oglasnog prostora, ili angažujte prodavca za ovaj posao!

Bez obzira na to koliko se trudite da budete dobri u tome što radite na vašem sajtu/blogu, ako želite da od toga imate i finasijske kristi, morate se angažovati da neko ozbiljno i konstantno radi prodaju.

Kako u Srbiji postoji realni problem sa brojem osoba koje su uspešne u poslu prodaje online oglasa – to svakako jeste veoma lepa prilika za posao koji je ekstremno cenjen na ovim prostorima.

 

 Napomena: Partner ovog teksta je Gemius Srbija (sponzorisani tekst)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.2/10 (26 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 8 votes)
5 saveta za uspešno kreiranje online ponude oglašavanja i primeri usmeravanja ponude, 8.2 out of 10 based on 26 ratings

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 26/02/2013, RSS

17 odgovora na 5 saveta za uspešno kreiranje online ponude oglašavanja i primeri usmeravanja ponude

 1. Dusan says:

  Uvek me je zanimalo da li je bolja opcija postaviti kontakt formu na sajt, ili samo mail adresu i ostale podatke. Šta Vi mislite, profesore?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (3 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 2 votes)
 2. Što se ozbiljnije pripremi sajt, to bolje. Znači, sve je potrebno…

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 3. Zizi says:

  Mene vise zanima kako uspesno prodati sajt. Imam sajt sa posetom od nekih 180.000 jedinstvenih poseta mesecno i preko milion otvorenih strana, donosi oko 300 eur mesecno (relevantni oglasivaci) – troskovi odrzavanju su mali, tema interesantna i moze da ukljuci jos veliki broj interesantnih podtema, saobracaj uglavnom sa masina za pretragu (bolje reci google-a – na prvim mestima sam za veliki broj kljucnih reci i fraza). Medjutim, posle nekih 7 godina rada na sajtu potpuno sam izgubio interesovanje za doticnu oblast pa se pitam gde naci relevantno merilo i, na kraju krajeva, kupca.
  Oprostite ako sam propustio neki od clanaka na blogu koja se time bavi /ako postoji – tema mi je jednostavno promakla/. Hvala

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. Postoji tekst na temu saveta za prodaju veb sajta https://www.draganvaragic.com/blog/saveti-pri-eventualnoj-prodaji-web-sajta/

  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VN:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. Poštovani Dragane,

  Odličan tekst i interesantno predavanje u subotu 23.2. Samo mislim da je Vašem predavanju trebao da prisustvuje i neko iz Link Grupe, pošto i pored Vaše priče o značaju Email marketinga i ostavljanja Email adrese nisam dobio prezentaciju sa predavanja. Čak sam ih i podsetio, ali su me obavestili da ne mogu da mi pošalju.

  Hvala i puno pozdrava

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
  • Dragi Miloše,

   Mi smo svima koji su pratili seminar, ličnim prisustvom i putem live streama, dostavili prezentaciju na mail. Ne znamo zašto niste dobili mail. Pogledajte da nije otišlo u spam. Okačili smo je na sajtu Centra za razvoj karijere: http://www.razvoj-karijere.com/baza_znanja/materijali-sa-seminara
   Sa linka iznad možete preuzeti prezentacije sa svih seminara.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +2 (from 2 votes)
   • Draga Milice,

    Ne znam iz kog razloga meni nije stigla prezntacija ( ni u spam). U svakom slucaju hvala na linku za preuzimanje prezentacija.

    Pozdrav

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
 6. Odgovor za coveka iz prvog komentara. Mnogo je bolje postaviti contact form. Izgleda znatno profesionalnije a i cesto sprecava spam.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 7. Gordan says:

  Moje lično mišljenje da se mnogo veći broj ljudi u današnje vreme više okreće Google Adwords reklamama,ne znam….možda grešim .Jer sam video samo na par retkih popularnih sajtova ,reklame drugih ( firmi) što govori da ljudi baš( naši privatnici, firme) nisu vični reklamiranju na drugim sajtovima

  Do sada sam kao vlasnik sajta( koji je prvi u Google pretrazi) za neke klučne reči( sajt je star skor dve god.) imao samo jednu ponudu za reklamiranje na sajtu gde sam potencijalnom kupcu izneo skoro sve podatke (u PDF formatu) iz Google analitike .Međutim.dalje komunikacije nije bilo :(.
  Na sajtu imam kontakt formu kao i poseban odeljak za marketing i email. Tako za svoj oglasni prostor ne tražim toliko novca koliko traže neki drugi “popularniji sajtovi” jer sam se vodio činjenicom da sajt obrađuje jednu vrstu teme,kaoi broj jedinsttvenih posetilaca i pregleda stranice pa sam na osnovu toga i odredio(normalne) cene za potencijalno oglašavanje
  Elem…u svakom slučaju mislim da će jednog dana i kod nas zaživeti u većem broju reklamiranje na domaćim sajtovima.A do tada se mora podizati svest kod naših privatnika i firmi o internetu( internet oglašavanju) kao jednom od boljih vidova oglašavanja i donošenja zarade…
  Citiraču samo još ovo( detalji iz jednog novinskog teksta)
  “U Srbiji je u prošloj godini 94,5 odsto preduzeća koristilo internet, a taj procenat je gotovo upola manji kod preduzetnika – 52,4%…..”
  Izvinjavam se gosp.Varagiću kao i ostalimna predugačkom komentari ili ako sam napravio offtopic komentar

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • Sve što je potrebno jeste doživeti dotični razvoj internet marketinga u zemlji. Verujem da će mnogi vlasnici sajtova posle čekanja od par godina dići ruke od ideje da mogu nešto da zarade. Samo me zanima procenat preduzeća koje redovno ažurira svoje stranice ( od ovog procenta od 94,5% ), ili se računa samo poseta zapošljenih Facebook-u?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 8. Igor says:

  Gordane, ako je u pitanju sajt iz potpisa, iskreno ni ne čudi me da nema mnogo zainteresovanih oglašivača. Tema sajta je zabava. Takvih sajtova i na domaćem netu ima “na kilo”, a teško je odrediti ciljnu grupu jer takve sajtove posećuje svako.

  Npr. uporedi zanimljivostidana sa muskimagazin.com, sajt na kome ima tekstova na razne teme ali je odmah jasno kome je namenjen.

  Suština je da kada se reklamira neki proizvod ili neka usluga, oglašivač tačno zna koja mu je ciljna grupa. Najzanimljivilji će mu biti sajtovi na kojima se ta ciljna grupa okuplja, što je bio i deo poente ovog sjajnog članka.

  Uvek možeš da pokušaš monetizaciju sajta putem AdWords ili Etarget reklama, ili čak da prodaješ kontekstualne linkove (link u okviru teksta) tako što objaviš tekst u okviru kojega bi se našao link prema sajtu kupca (naravno treba voditi računa i ka kome linkuješ, da je to koliko toliko kvalitetan sajt), što ispadne skoro pa native advertising u spam varijanti :).

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
  • Gordan says:

   @Igore naravno slažem se sa vama 🙂
   Ja sam putem Adwords reklama i reklamirao sajt ( onako više probno) i bio sam zadovoljan kampanjom od nekih mesec dana na sumu od 30 $.Doduše na samom početku sam stavio nešto veću cenu za klik mojom greškom.Imao veoma dosta poseta kroz AdWords reklamiranje
   Po mom mišljenju za ovakvu vrstu oglašavanja tj. kampanja treba dugoročnije i kontinuirano oglašavanje da bi bi se dobio ekekat

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
   • Igor says:

    Napravio sam gaf, pod AdWords sam mislio da na svoj sajt postavite AdSense radi probe, pa makar bilo i par klikova mesečno :).

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
 9. Damir O. says:

  Odličan tekst Dragane, kao što si i naveo a mogu da potvrdim iz iskustva sa web sajtom na kom radim da je, pored svih priprema, tačka 5. najbitnija – prodavac oglasa.
  Sve više firmi shavataju internet oglašavanje, ali bez pozivanja klijenata i objašnjavanja zašto ste baš vi najbolji i imate dodatnu vrednost, nema ništa.
  Pored pozivanja klijenata, sajt mora da bude vidljiv, pored pretraga na googlu i na drugim mestima. Adwords i FB kampanje nisu skupe, pa se može i na taj način raditi promocija svog web sajta.
  Deo od zarade se uvek mora vraćati nazad na internet, ako se ne oglašava vaš web sajt, što bi se neko drugi oglašavao kod vas ili bilo gde drugde.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 10. Todorovic says:

  Uh, šta reći, teorijski odličan post, al u praksi je mnogo drugačije… Proces dobijanja klijenta za baner je krvav, facebook troši sada ogromni deo budžeta svake kompanije, adwords isto plus konkurencija su vam B92, blic i sada i telegraf i slični. Ko što vidite i na njima se ne vrte samo baneri, već i adsense, etarget, tako da i najvećim nije lako … Kada osetite nekog ko ima šanse da se oglašava, treba i 1 pa čak i 2 godine dok uspete da ga pridobijete, tj. otvorite … Po online oglašivača se mora sići u realni sektor, van interneta, a tamo važe mnogo drugačiji zakoni i bez višegodišnjeg iskustva na prečicama prodaje šanse su minimalne:) Malo ima tržišnog, vrlo malo, valjda će biti bolje.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 11. Mojtrg.rs says:

  Vas tekst je odlican. Moja tema je: Ovo je sajt za besplatno oblasavanje u Srbiji, kako bolje mozemo se probiti u Srbiji…
  Hvala

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Komentari su zatvoreni.