fbpx

Da li ste prijavili vašu bazu podataka Povereniku za informacije od javnog značaja?

Od 2009. g. kada je stupio na snagu aktuelni Zakon o zaštiti podataka o ličnosti postoji obaveza prijavljivanja SVIH baza podataka koje neko prikuplja od krajnjih korisnika, a ovaj Zakon je poznat po tome što od njegovog donošenja ne može baš svako od vas da traži vašu ličnu kartu ili JMBG.

Jedan od najvažnijih razloga što je stanje zaštite podataka pojedinaca i dalje veoma loše je činjenica da veliki broj pojedinaca i kompanija koji prikupljaju podatke od pojedinaca za različite namene, 5. g. nakon donošenja ovog zakona i dalje ne znaju da je njihova  obaveza da svaku takvu bazu prijave Povereniku za informacije od javnog značaja, što se odnosi i na sve baze podataka koje se kreiraju preko interneta (npr. prijave korisnika na e-mail obaveštenja – tzv. newsleteri).

Ko je rukovalac baza podataka o ličnostima?

U Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti veoma važno mesto imaju tzv. rukovaoci podacima – pojedinci, pravna lica ili Vlast koji prikupljaju podatke o ličnostima na osnovu pristanka lica ili na osnovu nekog Zakona.

Obaveze rukovaoca podacima

Preporuka je da detaljno pročitate koje su sve obaveze onih koji prikupljaju neke podatke o ličnostima, kao detaljno da proučite kako funkcioniše Centralni registar zbirki podataka (baza podataka). Ovom prilikom izdvajam nekoliko najvažnijih detalja u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti u vezi sa formiranjem baza podataka:

  • Rukovaoc podacima je dužan da pre započinjanja obrade podataka koje prikuplja o ličnostima dostavi Povereniku obaveštenje o nameri uspostavljanja zbirke podataka sa potrebnim podacima.
  • Rukovaoc podacima je dužan da omogući uvid licu o podacima koji se na njega/nju odnose, uključujući i sva pitanja koja se odnose na obradu tih podataka.
  • Ako lice opozove pristanak korišćenja podataka koji se na njega/nju odnose, rukovaoc nakon toga ne sme više da vrši obradu tih podataka.

Kako da prijavite vašu online bazu podataka?

U razgovorima različitim osobama koje koriste internet za posao, i na svojim sajtovima prikupljaju podatke za formiranje različitih vrsta baza podataka korisnika (najčešće iz razloga formiranja različitih mailing lista), shvatio sam da veoma mali broj osoba zna da ima zakonsku obavezu da te baze podataka prijavi Povereniku za informacije od javnog značaja.

Da biste prijavili vašu bazu podataka koju prikupljate o korisnicima vašeg online servisa, najbolje je da:

  1. Detaljno pročitate uputstvo kako se koristi Centralni registar baza podataka.
  2. Da upišete vašu vazu podataka u Centralni registar.
  3. Ako vam treba dodatna  asistencija, na sajtu postoji kontakt telefon, gde se dodatno možete informisati o procedurama koje je potrebno da ispoštujete da bi ste poslovali u skladu sa Zakonom  zaštiti podataka o ličnosti.

Nekoliko praktičnih informacija

  • Razlog zašto je potrebno da prijavite strukturu vaše baze podataka i način obrade tih podataka Povereniku za informacije od javnog značaja jeste zakonska mogućnost da se nekoj osobi mogu uzimati lični podaci samo u meri koja je potrebna za obavljanje neke usluge, a ne da se npr. desi da vaš frizer ili automehaničar uzima vaš JMBG, ili neki drugi lični podatak koji mu nije potreban za obavljanje usluge vama.
  • Aktuelni Poverenik, Rodoljub Šabić može se kontaktirati preko Tvitera za sva eventualna dodatna pitanja, i veoma je otvoren za takvu komunikaciju.
  • Važno je da prijavite vaše baze podataka koje prikupljate o ličnostima, i nemojte puno čekati, nećete imati posledica što to ranije niste uradili.

P.S. Ako vam kojim slučajem neke od stranica sajta Poverenik.org.rs (ili Poverenik.rs) nisu dostupne, možete koristiti ovaj servis za pristup nedostupnim adresama.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Da li ste prijavili vašu bazu podataka Povereniku za informacije od javnog značaja?, 8.5 out of 10 based on 6 ratings

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Komentari su zatvoreni.