Kako da vas ne prevare za reklamiranje na internetu?

Najčešći slučaj na internetu kada firma krene u onlajn oglašavanje svog sajta, e-prodavnice, Fejsbuk stranice, proizvoda i usluga(…) jeste situacija u kojoj odgovorni u firmi misle da “bacaju” pare na reklamiranje – jer nisu zadovoljni efektima promotivnih aktivnosti. Ovakva situacija može da traje godinama, a ona se dešava sve do momenta dok kompanija nije uverena u dobre efekte na osnovu očiglednih rezultata – povećanje prodaje.

Dolazak do kvalitetnih efektata reklamiranja na internetu se svodi na aktivnosti koje idu u dva pravca:

 1. Testiranje svih raspoloživih načina besplatne i plaćene promocije.
 2. Angažovanje pojedinaca i kompanija koje kvalitetno rade usluge internet oglašavanja.

Ako vas interesuje tematika ostvarenja što boljeg odnosa ulaganja u onlajn oglašavanje u odnosu na postignute efekte, pored ovog teksta možete odgledati istoimeno premium predavanje na temu mogućnosti rekmairanja na internetu.

Efekti vaših onlajn aktivnosti zavise od stepena efikasnosti planiranja vašeg e-poslovanja!

Poznato je da kompanije koje tek kreću u poslovanje putem interneta imaju najveće probleme sa svim segmentima tog poslovanja, uključujući i onlajn oglašavanje. Problem je što veliki broj kompanija koje posluju duže na internetu i dalje ima problema sa upravljanjem efektima svog poslovanja, što uključuje i kvalitetnije upravljanje efektima internet promocije.

Problem leži u sposobnosti menadžera/vlasnika da menja načine rada u pravcu efikasnijih načina promocije, i da u tom kontekstu što je moguće više se optimizuju poslovni procesi da bi se došlo do mogućnosti automatizacije poslova koji provereno daju dobre promotivne rezultate.

Razlika između kompanija sa prosečnim rezultatima poslovanja, i onih koje imaju veoma dobre poslovne rezultate je u sposobnosti tih kompanija (digital readiness) da kroz efikasan proces planiranja izdvoje najbolju praksu rada na promociji (u posmatranom slučaju) i da konstantno unapređuju/optimizuju poslovne procese da bi se zadržali najbolji efekti promotivnih aktivnosti.

Razvoj kompanije u onlajn okruženju se može opisati kroz model sticanja sposobnosti efikasnog planiranja – Capability Maturity Model, koji opisuje stadijume razvoja kompanije i greške koje se pojavljuju ili ne pojavljuju u određenom stadijumu razvoja, a tiču se preduslova da bi kompanija radila dobro poslove u odnosu na potrebe onlajn okruženja:

 1. Inicijalni stadijum (“Digitalne novajlije“) predstavlja klasičnu situaciju u kojoj kompanija nema skoro nikakva znanja o e-poslovanju kada dolazi na internet, i kreće ozbiljnije da ulaže u razvoj svog e-poslovanja. U ovoj fazi se najčešće dešava da se troše ogromna sredstva kao “danak neiskustvu”.
  Savet: U ovoj fazi je veoma isplativo angažovati dodatne kompanije koje su odgovorne za kontrolu efekata “izvođača radova”, bilo da se radi o izradi veb sajta, ili o aktivnostima internet marketinga i onlajn PR-a. Drugim rečima, dobro je angažovati dve kompanije za izradu sajta – jedna koja kontroliše efekte druge kompanije, koja izrađuje veb sajt. Isto važi i za oblast internet promocije (marketing i PR aktiuvnosti na internetu).
 2. Razvoj sposobnosti upravljanja (“Snalazimo se“). Za ovu fazu razvoja kompanije u onlajn okruženju je karakteristično ponavljanje svih onih aktivnosti i procesa za koje se ispostavilo da daju zadovoljavajuće rezultate, ali je problem i dalje što to ponavljanje ne daje uvek iste rezultate.
  Savet: U ovoj fazi je preporučljivo doći do stručnih kompanija iz različitih oblasti onlajn nastupa, i sa radom uz njih dođi do usvajanja modela ponovljivog uspešnog ostvarivanja (u ovom slulaju) promotivnih ciljeva.
 3. Definisane sposobnosti upravljanja (“Dobri smo“). U ovom stadijumu razvoja kompanije znaju šta treba da rade da bi postizali zadovoljavajuće rezultate onlajn poslovanja, ali kada se ove kompanije uporede sa ostalima iz svoje branše, vidi se da postižu prosečne ili ispod prosečne rezultate.
  Savet: U ovoj fazi je preporučljivo doći do veoma stručnih kompanija iz različitih oblasti onlajn nastupa, i uz njihovu pomoć identifikovati u kojim sve oblastima poslovanja treba da se urade promene koje će poboljšati poslovne rezultate.
 4. Merljive sposobnosti upravljanja (“Veoma smo dobri“). Kada kompanija ima sposobnost da izmeri (kvantifikuje) efekte svih pojedinačnih procesa koji dovode do poboljšanja poslovnih efekata, ovakva kompanija sigurno ima značajno bolje rezultate poslovanja na internetu u odnosu na većinu kompanija iz te privredne grane.
  Savet: U ovoj fazi razvoja dobro je fokusirati se na procese automatizacije i optimizacije poslovnih procesa koji donose značajnija poboljšanja u poslovanju. Ovakav razvoj uključuje i istraživanje dodatnih modela poslovanja i modela zarade u kontekstu unaređenja osnovnog biznisa (Business Development).
 5. Optimizovana organizacija (sposobnosti lidera na tržištu). U slučaju razvoja elektronskog poslovanja, kompanije koje su potpuno posvećene optimizaciji svih svojih poslovnih procesa, imaju potpuno sjedinjeno klasično i onlajn poslovanje, u kojem oba segmenta poslovanja podjednako pomažu onaj drugi segment.
  Savet: Tržišni lideri često imaju lošu karakteristiku da se “opuste” – jer sve funkcioniše kako treba. U ovoj fazi razvojaveoma je preporučljivo razvijati preduzetničke/startap karakteristike većih kompanija – odnosno razvijati sposobnosti brzog reagovanja na promene na tržištu.

U zavisnosti od stepena razvoja kompanija na internetu veoma je različita potreba za dodatnim kompanijama koje utiču na poboljšanje poslovnih rezultata. Velike greške u angažovanju dodatnih kompanija iz oblasti onlajn promocije najčešće se dešavaju u prva tri stadijuma razvoja.

Najveći problem internet marketinga – Trošak ili investicija?

Najlepša stvar u vezi sa e-poslovanjem jeste da su sve onaljn aktivnosti merljive! Da bi i vaša kompanija merila efekte vaših onlajn aktivnosti, dovoljno je za početak da se instalira i dobro namesti besplatna alatka za veb analitiku – Google Analytics. Kada se postavi Google Analytics u svom osnovnom obliku, potrebno je dodati i merenje tzv. konverzije – odnosno odnosa broja posetilaca na sajtu u odnosu na broj kupaca sa veb sajta.

Kada postoji kvalitetno postavljena veb analitika, tada je moguće angažovati kvalitetne kompanije da vam testiraju različite tipove onlajn promocije, i da se praćenjem efekata te promocije lepo vidi koje tipove promocije treba koristiti više, a koje tipove promocije u vašem slučaju ne treba koristiti.

Veoma je važno da pomenuto testiranje ne radite sami, sem ako realno niste veoma dobri u radu onlajn marketinga, jer nećete biti u stanju da realno istražite prave potencijale različitih tipova e-promocije.

Kada možete očigledno da pratite povećanje prodaje u odnosu na uspeh promotivnih aktivnosti, potrebno je samo da odlučite da povećavate promotivne budžete u odnosu na to da vam i dalje postoji isplativi porast prodaje. Uopšte nije važno koji je budžet u pitanju (1.000€, 10.000€, 100.000€…), već je važno da se prate efekti tog ulaganja.

Najveći problem internet marketinga vol. II – Efekti ili vidljivost?

U sve većem broju privrednih grana danas na internetu za bolje poslovne rezultate nije dovoljno samo reklamiranje na Fejsbuku ili Guglu, već je potrebno raditi i neke druge vrste promotivnih aktivnosti. Ove aktivnosti se obično ne dopadaju vlasnicima i direktorima kompanija koje dominantno koriste tzv. ROI promociju, odnosno reklamiranje u kojem za X dinara/EUR treba da postoje efekti koji su za Y veći od X. Preporuka je da pročitate tekst koji se zasebno bavi ovom tematikom.

U poslednjih nekoliko godina i na samom Guglu sve je zastupljenija varijanta dobrih pozicijama u rezultatima pretraživanja u odnosu na tzv. poznatost brenda (Brand Recognition). Što je kompanija više pominjana u različitim medijima i ima različite sadržaje u vezi sa njom na različitim sajtovima (bez posebnog linka do sajta kompanije) – to je veća verovatnoća bolje vidljivosti na Guglu.

Npr. kompanija Link Group je od 2005. g. do pre 3-4 godine koristila samo Google/Fejsbuk oglašavanje u sve većim iznosima. U jednom momentu su došli do zaključka da za značajnije povećanje prodaje to više nije dovoljno, i krenuli su u specifične tipove oglašavanja na našim najposećenijim portalima. Takođe, posle većeg broja godina isključivo onlajn oglašavanja, počeli su da se sve više ponovo klasično oglašavaju. Razlog za ovu promenu bila je činjenica da se promotivni efekti bez “upliva” brendinga, ne mogu značajnije unaprediti na nivou povećanja prodajnih efekata.  Drugim rečima, veoma je važno da se radi na tome da kompanija i/ili brendovi kompanije postanu poznati. Da li ste čuli za IT Akademiju, Biznis Akademiju, Internet Akademiju? To su brendovi koje promoviše Link Group.

Najveći problem internet marketinga vol. III – Da li internet marketing radite sami, ili sa nekom kompanijom?

Od 2012. g. sve je uočljiviji trend u odeljenjima za marketing i PR kompanija (korporativne komunikacije) da kompanije sve više u svom poslu zadržavaju stratešku marketing i PR funkciju, a rad na konkretnim tehnikama promocije i konkretnim kanalima onlajn komunikacije prepuštaju eksternim kompanijama.

Obzirom da postoji veoma veliki broj kanala komunikacije, jednostavno nije dovoljno isplativo u svojoj firmi zapošljavati osobu za svaki pojedinačni kanal. Kako vreme prolazi, za svaki tip oglašavanja – npr. Fejsbuk oglašavanje, Google oglašavanje, SEO, email(…)  potrebno je veoma veliko vreme da bi se usvojile i dobro izvodile aktivnosti efikasne promocije na ovim kanalima reklamiranja.

Što je kompanija manje razvijena na internetu trebalo bi manje da samostalno radi na onlajn promociji, ili da radi na promociji uz neku kompaniju/pojedinca koji taj posao realno znaju dobro da rade.

Razvijenije kompanije obično odaberu najvažnije segmente onlajn promocije za njih (segmanti promocije u kojima se sa malo truda postižu dobri promotivni rezultati), i te segmente u manjoj ili većoj meri rade u sklopu kompanije, dok ostale segmente onlajn promocije ustupaju kvalitetnim kompanijama iz oblasti internet marketinga.

Kako da prepoznate sa kakvim kompanijama treba da radite internet oglašavanje?

Najvažniji aspekt uspešnog e-poslovanja, a samim tim i promocije na internetu jeste objektivno dobar odabir kompanija koje će vam u tom procesu pomoći da ostvarite svoje poslovne ciljeve. Da bi se to i desilo, postoji određeni broj preduslova i određeni broj aktivnosti koje bi bilo dobro da preduzmete:

 1. Da dobro isplanirate šta su vam poslovni/promotivni ciljevi na internetu. Pri ovom poslu je preporuka da ga kreirate u saradnji sa kompanijom sa kojom ćete raditi ovaj posao.
 2. Kompanije sa kojima treba da radite posao internet promocije već u samoj ponudi posla često doprinose boljem definisanju poslovnih ciljeva. Ovakve kompanije na razumljiv i logičan način predstavljaju šta je njihov posao, koje su faze posla, i koje efekte od njih možete očekivati.
 3. Potrebno je da proverite reference kompanije sa kojom želite da radite. Kompanije često postavljaju reference za različite vrste poslova, i ne mora da znači da je za sve navedene kompanije rađen posao koji vama treba. Najbolje je da kod samih klijenata tih kompanija proverite kako su one bile zadovoljne radom sa odabranom kompanijom na konkretnim poslovima.
 4. Najbolje kompanije iz struke obično imaju reference iz tražene oblasti kod lidera na onlajn tržištima. Lideri na nekom onlajn tržižtu često angažuju veoma kvalitetne kompanije da im poboljšaju već dobre rezultate poslovanja, i takve kompanije sigurno vredi angažovati.
 5. Pogledajte da li konkurencija hvali posmatranu firmu. Veoma kvalitetne firme dobijaju pohvale od drugih kompanija iz struke.
 6. Pogledajte koliko često kompanija koju ste izdvojili radi iz sličnih oblasti vašem poslovanju, i koliko ima inostranih referenci. Kompanije sa pretežno internacionalnim referencama veoma često kvalitetno rade posao prema vašim potrebama. Ako kompanija ima reference iz vaše privredne grane, lako ćete je proveriti.
 7. Ako prodaja vaših proizvoda i usluga to dozvoljava, najkvalitetniji pojedinci i kompanije će vam samostalno ponuditi da vam urade posao internet promocije za procenat od prodaje. Ovo nije čest slučaj, i zavisi od karakteristika konkretnog tržišta (veliki obimi prodaje koji se lako postižu na internetu), kao i od mogućnosti kontrole efekata od strane kompanije koja vam radi internet promociju.

Video: Kako da što pre počnete da ostvarujete dobre poslovne efekte odabirom pravog načina reklamiranja na internetu?

Ovaj tekst predstavlja negde oko dvadeset odsto tematike koja je obrađena u premium video predavanju “Kako da vas ne prevare za internet reklamiranje. Predstavljena materija bi trebalo da demonstrira razloge zašto bi bilo važno da detaljnije proučite tematiku osnovnih postavki promocije na internetu.

Kombinacijom saznanja iz ovog teksta, datih linkova u samom tekstu i dostupnim premium video materijalom – usvojićete sve najvažnije aspekte kreiranja kvalitetnog sistema internet marketinga za vašu organizaciju, u kontekstu ostvarivanja onlajn poslovnih ciljeva.

U nastavku sledi video najava komercijalnog predavanja pod nazivom “Kako da vas ne prevare za internet reklamiranje”.

Napomena: Ovaj tekst predstavlja opis dela komercijalnog video predavanja sa servisa Predavanja.draganvaragic.com.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Kako da vas ne prevare za reklamiranje na internetu?, 10.0 out of 10 based on 6 ratings

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing" i dobijate besplatno 2 video seminara.

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.
[AKCIJA:] Cena knjige sa 2 video seminara je 1.990 din (25€), uključujući i cenu dostave bilo gde u svetu.>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 03/11/2016, RSS

Komentari su zatvoreni.