fbpx

Projektna dokumentacija za izradu Web sajta II

Prvi deo: Kreiranje zahteva za ponudom izrade Web sajta

Da bi se došlo do definisanja potreba firme koja izrađuje (dorađuje, redefiniše) Web sajt, u zavisnosti o složenosti projekta u praksi se pojavljuju dva “puta”:

 1. Kreira se zahtev za ponudom
 2. Kreira se detaljnija projektna dokumentacija iz koje proizilazi zahtev za ponudom

U 99 odsto slučajeva firma na neki način samostalno dolazi do toga šta bi želela da joj se kreira na Web sajtu (tj. kako žele da im se napravi Web sajt), i u ovom kontekstu puno mogu pomoći saveti Blogowskog.

Nakon inicijalnog kontakta sa nekom firmom ili pojedincem koji će da izrađuju Web sajt, kreće “noćna mora” definisanja šta klijent stvarno želi, i u zavisnosti od vrste “izvođača radova” zavisi kako će firma za koju se radi sajt i proći:

a) Firma/pojedinac sa iskustvom: Što je izvođač radova iskusniji (ima više uspešnih projekata za sobom) ima bolje razrađene procedure kako da “izvuče” šta to klijent stvarno želi.

b) Model zarade od izrade Web sajtova: Određeni broj firmi/pojedinaca koji su u Web development biznisu lepo su iskoristili preovlađujuće neznanje klijenata, i veoma dobro naplaćuju svaku preradu inicijalnog zahteva (bez obzira kako shvate šta klijent želi). U ovakvom slučaju firme/pojedinci prave klijenta zavisnim od svog rešenja, i treba dosta vremena da se firma preračuna kada joj se islati da krene iz početka sa redefinicijom online poslovnog nastupa, ali tek kada se shvati da možda postoji i drugačiji način “boravka” na Webu.

Postoje veoma kvalitetne firme (i pojedinci) koji na profesionalan način obavljaju dogovoreni posao za dogovorenu cenu, ali je ponekad teško i doći do njih…

Projektna dokumentacija iz koje proizilazi zahtev za ponudom izrade Web sajta

Kao što je u prethodnom delu ovog serijala objašnjeno, za jednostavnije (manje zahtevne) projekte zahtev za izradu Web sajta može se kreirati kao jedini dokument na osnovu kojeg firme/pojedinci za Web razvoj kreiraju svoju ponudu. Ovo se uglavnom odnosi na potrebe firme koja je u skladu sa većinom zahteva kreiranja korporativnog Web sajta, bez posebnih prilagođenja poslovanju i poslovnim procesima u firmi naručioca posla.

Obzirom da naručioci posla najčešće ne shvataju koliko im je zahtev jednostavan ili komplikovan, najviše se dešava da se pusti inicijalni zahtev na nekoliko adresa, pa da se vidi koliki su inicijalni redovi veličina cene ponude. U slučaju moje agencije, mi jednostavne zahteve (ponude koje nisu zahtevne) preusmeravamo direktno do pojedinaca ili firmi koji su specijalizovani za kreiranje jednostavnijih (i jeftinijih) Web sajtova (firme koje rade na ovakav način mogu da mi se jave preko kontakt formulara na ovom sajtu).

Ako ustanovimo da se radi o zahtevnijem projektu gde je potrebna projektna dokumentacija pre kreiranja zahteva za ponudom izrade Web sajta, prvo određujemo koji je uopšte potreban tip projektne dokumentacije, što zavisi od veličine (sadržaja) projekta i od toga da li se radi o maloj firmi (preduzetnici, zanatske radnje), ili o nekoj većoj firmi.

Potrebno je napomenuti da se ovde radi o projektnoj dokumentaciji koja bliže definiše konkretne potrebe firme koja želi da ima svoj Web sajt, a ne dokumentacija koju kreira sam tim/pojedinac što kreira Web sajt.

Vrste projektne dokumentacije

Generalno, projektna dokumentacija za Web se deli u nekoliko većih grupa, i u zavisnosti od konkretnih potreba firme (kao i od raspoloživog budžeta), projektna dokumentacija se sastoji iz manjeg ili većeg broja konkretnih izlaznih dokumenata (deliverablesoperativni dokumenti na osnovu kojih naručilac posla zna šta je njegov zahtev i njegove obaveze, a dev firma/pojedinac šta konkretno da radi na izradi sajta):

 1. Projektna dokumentacija koja služi za definisanje obima projekta.
  Ovi dokumenti definišu projektni zadatak, zahtev za ponudu, ili tendersku dokumentaciju, i rade se samostalno ili nakon izrade ostalih operativnih dokumentata.
 2. Projektna dokumentacija na onovu koje se definišu poslovni procesi (i modeli), modeli zarade i marketinška dokumentacija u kontekstu potreba online nastupa.
  Ovi operativni dokumenti definišu ciljeve online nastupa i implementaciju ovih ciljeva u samoj organizaciji (npr. kako implementirati nove poslovne procese koji proizilaze iz online nastupa u postojeće poslovne procese u firmi), kao i šire definisanje strategije na osnovu koje će se kreirati konkretnija dokumentacija za izradu Web sajta. U ovom slučaju postoji veliki broj varijacija potrebnih operativnih dokumenata što zavisi od samih potreba za definisanje konkretnog projekta.
 3. Projektna dokumentacija na osnovu koje se kreira Web sajt i sam zahtev za ponudu izrade Web sajta.
  Na osnovu postojeće projektne dokumentacije koja se prethodno kreira, određuje se šta će se raditi na Web sajtu i na koji način. Planiranje Web sajta se sastoji od definisanja i obrazloženja konkretnih elemenata koji će činiti budući Web sajt na osnovu kreiranja specifikacija samih elemenata Web sajta (funkcionalna specifikacija sa aspekta korisničkog zahteva – ne sa aspekta softverskog rešenja), kao i njihovog rasporeda na stranicama (funkcionalni dizajn potrebnih elementata sa aspekta informacione arhitekture, korisničkog doživljaja i upotrebljivosti).
  U zavisnosti od složenosti projekta i raspoloživog budžeta kreira se manje ili više detaljna specifikacija konkretnih zahteva za izradu Web sajta.
 4. Monitoring projekta i analiza implementacije projektne dokumentacije.
  Ovaj deo dokumentacije se odnosi na samo praćenje i kontrolu da li “izvođač radova” i radi ono što je dogovoreno, tokom trajanja projekta.

 5. Projektna dokumentacija koja se odnosi na ostvarivanje ciljeva projekta nakon kreiranja Web sajta.
  Ova dokumentacija pokriva različite vrste advertajzing, PR i prodajnih aktivnosti koje je potrebno sprovoditi nakon puštanja sajta u rad (ili za postojeće aktivne Web sajtove).

Kao što se može videti, projektna dokumentacija se može sadržati od jednog ili preko 20 različitih dokumenata, i bitan je konkretan efekat projektne dokumentacije na različite aspekte online nastupa firme koje je potrebno “pokriti”, a ne sam broj dokumenata.

Pogledajte besplatna video predavanja “Kako razumeti izradu veb sajta?

Treći deo: Kreiranje stranice u odnosu na prodajne karakteristike kompanije

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Projektna dokumentacija za izradu Web sajta II, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 16/02/2008, RSS

1 odgovor na Projektna dokumentacija za izradu Web sajta II

 1. Draganva says:

  Evo konkretnog primera čemu služi konsalting.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Komentari su zatvoreni.