fbpx

Kako se kreira kvalitetna struktura veb sajta? Predlog procesa izrade strukture veb sajta

Najveći broj poslovnih veb sajtova ima veoma jednostavnu strukturu koja se vidi u navigaciji (meni), npr. – O nama, Proizvodi/Usluge, Reference, Kontakt. U slučaju onlajn prodaje/naručivanja dodaju se npr. kategorije i pod-kategorije proizvoda/usluga koje je moguće naručiti onlajn.

Savet: Kod jednostavne strukture veb sajta najjednostavnije unapređenje možete uraditi tako što napravite posebnu stranicu u strukturi “Zašto da radite s nama?/Zašto da kupujete kod nas?“, u kojoj odgovarate na pitanje koje realne vrednosti dajete kupcima/klijentima da bi oni izabrali vas umesto konkurencije (Value Proposition).

Kreiranje složene strukture veb sajta nije tehnički problem, već rešavanje poslovnih i marketinških potreba kompanije/organizacije!

Jedan od najčešćih povoda za moje angažovanje kao konsultanta pri izradi/redefiniciji veb sajta u poslednjih desetak godina jeste rešavanje problema složene strukture veb sajta, jer ova problematika nije u domenu tehničkog izvođenja, već se radi o akcentovanju poslovnih i marketinških ciljeva kompanije kroz veb sajt.

Dobro urađena struktura veb sajta omogućuje da korisnik brzo pronađe ono zbog čega je došao veb sajt, i da što pre završi posao zbog kojeg je na veb sajtu.

Pravila kreiranja kvalitetne strukture veb sajta

Bez obzira na složenost strukture veb sajta, generalne preporuke za njeno kreiranje nisu komplikovane:

 1. Primaran je kontekst interesa korisnika, ne ciljeva kompanije. Poslovni ciljevi kompanije proizilaze iz zadovoljenja interesa korisnika.
  Primer: – “Mi smo dugo na tržištu, naši potencijalni klijenti znaju za nas, nije potrebno da prikazujemo šta radimo, to SVI znaju!” Više puta sam čuo ovo obrazloženje zašto ne treba opisivati određene segmente ponude kompanije.
 2. Proizvodi ili usluge koji više interesuju potencijalne klijente bi trebalo da su više akcentovani (u strukturi ranije predstavljeni) nego proizvodi ili usluge za koje je kompanija više zainteresovana da ih prodaje, ali se ne prodaju tako dobro. Opet se radi o spoju interesa klijenta i interesa kompanije koji bi trebalo da prati na nivou strukture kako inače funkcioniše poslovni proces.
 3. Kada postoji veliki broj veoma različitih proizvoda i/ili usluga koji se obraćaju različitim ciljnim grupama potencijalnih kupaca, strukturu veb sajta (kategorija) je potrebno napraviti primarno u odnosu na interese ciljnih grupa.
 4. Kreiranje zasebnih veb sajtova za različite brendove koji se obraćaju istim ili različitim ciljnim grupama treba kreirati vodeći računa da je za svaki poseban veb sajt potrebno obezbediti posebne resurse za njegovo vođenje – vreme potrebno za rad na veb sajtu i poseban budžet za kreiranje sadržaja i promociju.
 5. Potrebno je razumeti poslovni i marketinški odnos između različitih vrsta proizvoda i usluga, različitih brendova, i na koji način se različiti brendovi međusobno povezuju. Preporuka je pratiti uspešnu praksu u klasičnom poslovanju koja se prenosi na internet. Ako prethodna praksa ne postoji, putem veb analitike i analitike prodaje mogu se ustanoviti odnosi između različitih vrsta grupa proizvoda i/ili usluga.
 6. Različiti segmenti poslovanja traže različite pristupe njihovom predstavljanju na vebu. Različiti su načini predstavljanja u segmentu prodaje proizvoda i prodaje usluga. Nije isto prodavati u B2C i B2B segmentu (rad sa pojedincima i rad sa kompanijama). Nije isto lokalno i internacionalno predstavljanje kompanije, a ove razlike mogu biti velike i u segmentu predstavljanja proizvoda i usluga po različitim državama.
 7. Kompanije koje objedinjuju pomenute različite segmente poslovanja bolje predstavljaju one segmente u kojima su jači. Ako npr. kompanija prelazi iz B2B u B2C segment, ili iz segmenta prodaje proizvoda u segment prodaje usluga, poželjno je da se za veb predstavljanje (interno) angažuju stručnjaci za onlajn predstavljanje i onlajn prodaju koji imaju iskustva u tim segmentima poslovanja (nije reč o kompanijama koje su radile izradu veb sajta u tim segmentima). Važnije je pronaći osobe koje imaju iskustva u tom poslovnom segmentu, nego da imaju iskustva u onlajn aspektima tog segmenta – jer će ovakve osobe brzo usvojiti pravila onlajn komunikacije, ako već imaju iskustva u tom načinu poslovanja.

Kako izgleda predlog procesa kvalitetnog kreiranja ili redefinicije strukture veb sajta?

U svojoj konsalting praksi koristim sledeći model rada na kreiranju ili redefiniciji strukture veb sajta, iz koje se kasnije na jednostavan način mogu kreirati i zasebne veb stranice u odnosu na dati strukturu. Osnova ovog načina rada je projektna dokumentacija izrade veb sajta na osnovu kreiranja žičanog modela (wireframe), koji omogućuje osobama koje izrađuju veb sajt (programeri i dizajneri) da lako razumeju šta je to tačno potrebno uraditi sa aspekta kreiranja strukture. Gornja slika u ovom tekstu prikazuje primer kreiranja žičanog modela strukture jedne kategorije za veb sajt www.quadra.rs.

Proces kreiranja ili redefinicije strukture veb sajta može da izgleda na ovaj način:

 1. Analiza potreba kompanije. Najvažniji korak u definisanju strukture veb sajta – poslovna i marketinška analiza. Cilj je definisanje prioriteta pri predstavljanju sadržaja veb sajta.
 2. Kreiranje nove strukture veb sajta ili analiza aktuelne strukture veb sajta, kao i predlog varijanti optimizacije strukture. Kreira se optimizovana struktura veb sajta u odnosu na potrebe korisnika i potrebe kompanije. Analiziraju se različite mogućnosti optimizacije aktuelne strukture veb sajta u odnosu na potrebe kompanije i potrebe potencijalnih i ostvarenih klijenata.
 3. Analiza strukture sadržaja po kategorijama i predlog optimizacije strukture sadržaja. Analiziraju se mogućnosti optimizacije načina predstavlja sadržaja po karakterističnim tipovima stranica (šabloni veb stranica – templates), i daju se generalni predlozi rešenja po tipovima veb stranica.
 4. Kreiranje predloga žičanog modela veb sajta, u odnosu na date predloge optimizacije (2 i 3). Kreira se operativni dokument koji predstavlja kasnije osnovu za kreiranje nove verzije veb sajta.

Problem nastaje kada je ove preporuke potrebno primeniti u konkretnom slučaju!

Ispostavilo se da predstavljeni način kreiranja strukture veb sajta nije problematično postaviti na nivou toga šta bi trebalo da se uradi, već se problem nalazi u činjenici da je za svaku kompaniju drugačije koji su to prioriteti poslovanja, prodaje, marketinga, koji su to proizvodi ili usluge, brendovi i načini poslovanja.

Rešenje konkretnog problema strukture posmatranog veb sajta se nalazi u kombinaciji rešavanja glavnih poslovnih, prodajnih i marketinških pitanja, posmatrano kroz prizmu interesovanja korisnika i mogućnosti tehnologije da se ovaj posao uradi na što bolji mogući način.

Preporuka je da pročitate tri teksta na temu kreiranja projektne dokumentacije. Pročitajte i ostale tekstove na temu izrade veb sajta.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 11/01/2019, RSS

Komentari su zatvoreni.