fbpx

Društveno odgovorno ponašanje kompanija u praksi: Zašto i kako kompanije treba da podrže UNICEF u Srbiji?

Realno je potrebno da se stalno ističe kako se u Srbiji živi sve lošije, ali ono što se zbog toga previđa je činjenica da ipak ne žive svi građani loše. Prema podacima kompanije Gemius iz januara 2014. g. od oko 3 miliona korisnika interneta koji pregledaju domaće veb sajtove 177.000 osoba ima lična primanja iznad 50.000 dinara, a 613.000 internet korisnika ima prihode po domaćinstvu iznad 70.000 din. Nešto iznad 1 odsto stanovništva Srbije ima primanja po domaćinstvu preko 130.000 din. Na osnovu ovih podataka i na osnovu sličnih istraživanja i uvida u APR, može se videti da nekoliko desetina hiljada kompanija ne posluje loše. Ovi pojedinci i kompanije sigurno mogu da izdvoje neka sredstva za pomoć onima kojima je u Srbiji stvarno pomoć potrebna, naročito deci…

Kako sistemski planirati donatorstvo?

Svih ovih godina svesni pojedinci i kompanije doniraju različite poklone u vidu materijalnih dobara i novca za pomoć onima kojima je ta pomoć potrebna.

Prema aktuelnom Zakonu o porezu na dobit pravnih lica “izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, zaštitu čovekove sredine i sportske namene, priznaju se kao rashod u iznosu najviše do 3,5% od ukupnog prihoda.”

Kako je poznato da je mnogo manje kompanija koje su u situaciji da doniraju sredstva tamo gde su potrebna u odnosu na ovdašnje potrebe za donacijama, veoma je važno da kompanije koje se iz filantropskih ili bilo kojih drugih razloga odluče za kontinualne donatorske aktivnosti pripreme za sistemsko pružanje pomoći tamo gde one smatraju da je to potrebno.

Praksa u pristupu doniranju velikih internacionalnih kompanija koje imaju posebne sektore za društvenu odgovornost preduzeća  (Corporate Social Responsibility – CSR) može se primeniti sa aspekta kreiranja sistemskog pristupa načinima doniranja opredeljenih sredstava organizacije:

  • Odabir oblasti doniranja. Organizacije najčešće uže opredeljuju oblasti u kojima će plasirati sredstva na nivou kontinualne pomoći odabranim oblastima, ili periodične izmene oblasti, u odnosu na strateško opredeljenje organizacije za pravce društveno odgovornog delovanja. Kako u svim oblastima društvenog života postoji potreba za donacijama, organizacije se obično opredeljuju za za one oblasti u kojima se zna da uvek postoji velika potreba za različitim vrstama pomoći – razvoj lokalne zajednice, i u kontekstu toga odabir posebnih segmenata tog razvoja; podrška rizičnim grupama stanovništva (kao što su deca, stari, invalidi…); različiti vidovi podrške mladima; podrške u slabo-profitnim oblastima kao što su kultura, umetnost, mali sportovi i sl.; podrška na nivou osposobljavanja osoba za rad, samozapošljavanje, preduzetništvo, a u poslednje vreme podrške na nivou uspostavljanja prakse socijalnog preduzetništva, i sl. Organizacije koje imaju velika iskustva u doniranju sredstava obično specijalizuju svoje društveno odgovorne aktivnosti na uske odabrane segmente donacija iz razloga poboljšanja efekata usmeravanja svojih donatorskih aktivnosti.
  • Kreiranje godišnjih planova doniranja. Kako se svake godine u odnosu na poslovne rezultate organizacije obezbeđuju  slobodna sredstva za donacije, tako je poslovno logično da se u istoj frekvenciji kreiraju i planovi za usmeravanje tih sredstava. U praksi se pokazalo da najbolji efekat donacija organizacija ima manji broj donacija koje mogu realno da pomognu odabranim ciljnim grupama u ograničenom vremenu trajanja donacije. To se postiže udruživanjima organizacija koje sa manjim sredstvima diverzifikuju oblasti donacija, ili obezbeđivanjem većih budžeta za manji broj odabranih oblasti donacija.
  • Kreiranje korporativnih fondacija i udruživanje većeg broja korporativnih donatora u veće fondacije. Sistemski pristup društveno odgovornog ponašanja organizacija vodi u izdvajanje posebnih poslovnih celina – fondacija čiji je osnovni posao upravljanje načinima doniranja sredstava u odabranim oblastima društveno odgovornog delovanja.

Primer usmeravanja oblasti donacija – UNICEF-ovi programi donacija deci

Kako je najvažnije da zbog uspeha donatorskih aktivnosti pažnja organizacije bude usmerena na segmente mogućih oblasti doniranja, u slučaju aktivnosti najrelevantnije organizacije za decu – UNICEF može se na sistemskom nivou odabrati jedna ili više oblasti za donatorska ulaganja:

Pokrenite se!

Za sprovođenje određenih programskih aktivnosti, UNICEF u Srbiji mobiliše podršku građana i korporativnog sektora.

Vaša donacija, u skladu sa Vašim željama i mogućnostima je direktan doprinos radu UNICEF-a na poboljšanju uslova za decu u Srbiji.


Uplatu možete izvršiti na UNICEF-ov račun 
u Banci Intezi, račun broj: 160-666-18 ili u Komercijalnoj banci A.D. Beograd 908-20501-70, poziv na broj 43973-0070000000009, svrha uplate: 922 – „Podrška UNICEF-u Srbija“

 

Podržimo rad UNICEF-a u Srbiji, slanjem SMS poruke na broj 9656. Ovaj inovativni servis omogućava korisnicima Telenor mreže da postanu članovi Kluba prijatelja UNICEF-a, zajednice koja svojim redovnim mesečnim donacijama učestvuju u stvaranju uslova da sva deca dobiju jednake šanse za srećno detinjstvo.

Partner teksta UNICEF u Srbiji.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.3/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Društveno odgovorno ponašanje kompanija u praksi: Zašto i kako kompanije treba da podrže UNICEF u Srbiji?, 2.3 out of 10 based on 7 ratings

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 14/03/2014, RSS

Komentari su zatvoreni.