fbpx

Festival digitalne umetnosti ArtTech 2007. – Nagradni konkurs

Konkurs je otvoren do 25. novembra.

I ove godine, osmi put, u Pančevu se dešava festival digitalne umetnosti ArtTech. Više informacija o festivalu možete naći na adresi www.arttech.co.yu a dole možete pročitati tekst nagradnog konkursa.

ArtTech 2007 – nagradni konkurs

U nagradnom konkusu ArtTech festivala pravo učestvovanja imaju svi autori čiji radovi ispunjavaju sledeće uslove:

1. Radovi ne smeju biti stariji od jedne godine.

2. Radovi moraju spadati u jednu od navedenih kategorija:

* Static [3D render]
* Static [Dizajn]
* Static [Bitmap]
* Static [Photo]
* Web [Com]
* Web [Art]
* Animacija [3D]
* Animacija [2D]
* Animacija [Com]
* Interactive

3. Radovi sa prethodnih ArtTech festivala ne mogu ući u konkurenciju.

4. Jedan autor može prijaviti najviše 2 rada po kategoriji.

5. Svi radovi moraju stići na našu adresu putem:

* direktnog postavljanja rada na server festivala preko za to predviđene forme na sajtu www.arttech.co.yu
* e-maila (isključivo radovi veličine do 1MB). Takođe, u mail-u možete da navedete url do fajla i mi ćemo ga preuzeti.
* poštom (na bilo kom standardnom mediju – CD, Floppy, HDD…) na adresu:
Jadranska 17, 26000 Pančevo
sa naznakom “Prijava za ArtTech Festival”

Radovi (mediji na kojima se nalaze) se ne vraćaju.

Jedan rad može biti prijavljen samo u jednoj kategoriji.

Svi radovi MORAJU IMATI naznačeno ime i prezime autora, ime rada, kategoriju u kojoj se rad prijavljuje, telefon, ulicu i mesto stanovanja autora. Autori koji ne pošalju potpune podatke neće biti uvršteni u izbor.

Organizator zadržava pravo da, uz saglasnost autora i bez nadoknade, a isključivo za potrebe ArtTech web-sajta i propratnih događaja u vezi festivala upotrebi prijavljene radove. Autori ostaju isključivi vlasnici i nosioci prava nad svojim autorskim delima.

KONKURS JE OTVOREN DO 25.11.2007. GODINE

Za dodatne informacije pogledajte sajt festivala na adresi www.arttech.co.yu

Opisi i definicije kategorija:

Static [3D render]

Opis: U kategoriju Static [3D render] spadaju statične slike kreirane korišćenjem programa za 3D modeliranje i renderovanje.

Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ukupan vizuelni utisak, ideja rada kao i tehnički kriterijumi kao što stu kvalitet rendera, korišćenje originalnih objekata i tekstura.

Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640×480 pixela.

Static [Dizajn]

Opis: U ovu kategoriju spadaju radovi koji predstavljaju vizuelna rešenja izrađena za komercijalnu upotrebu (logo, plakat, etiketa, bilbord i slično).

Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir originalnost rešenja, vizuelni utisak, i prilagođenost rešenja mediju i proizvodu/firmi za koju je napravljen.

Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640×480 pixela. Ukoliko je rad u vektorskom obliku

može se dostaviti u .cdr formatu do verzije 12, ili u .ai formatu u oba slučaja sa uključenim svim fontovima u fajl ili sa svim elementima konvertovanim u krive.

Static [Bitmap]

Opis: Kategorija Static [Bitmap] obuhvata radove kreirane u programima za obradu slika i crtanje (Photoshop, Painter…) a bez upotrebe fotografije.

Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova ocenjivaće se ideja rada i originalnost rešenja kao i tehničko umeće iskazano kroz rad.

Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640×480 pixela.

Static [Photo]

Opis: U kategoriju Static [Photo] spadaju radovi nastali digitalnom obradom i manipulacijom fotografije.

Kriterijumi: Pored osnovne ideje rada, ocenjivaće se kvalitet originalnog snimka kao i efekti primenjeni nad originalom odnosno tehničko umeće.

Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti citljivi u klasicnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640×480 pixela.

Web [Com]

Opis: U kategoriju Web [Com] spadaju sajtovi prevashodno poslovne primene (prezentacije firmi, proizvoda…).

Kriterijumi: Naglasak pri vrednovanju radova/prezentacija biće na njihovom vizuelnom izgledu i upotrebljivosti (organizacija navigacije i informacija).

Tehnički zahtevi: Sve prezentacije u ovoj kategoriji moraju biti dostupne putem Interneta (javno dostupne web adrese).

Web [Art]

Opis: U kategoriju Web [Art] spadaju sajtovi čiji sadržaj nije komercijalan (umetnički, lični, eksperimentalni…).

Kriterijumi: Naglasak pri vrednovanju ovih prezentacije biće na njihovom vizuelnom (i audio) utisku kao i ličnom pečatu autora odnosno ideji rada.

Tehnički zahtevi: Sve prezentacije u ovoj kategoriji moraju biti dostupne putem Interneta (javno dostupne web adrese).

Animacija [3D]

Opis: U kategoriju Animacija [3D] spadaju animacije kreirane upotrebom programa za 3D animaciju (3Dmax, Maya…).

Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada, tehničko umeće i originalnost pri izvođenju (korišćenje sopstvenih objekata i tekstura).

Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Animacija [2D]

Opis: U kategoriju Animacija [2D] spadaju animacije kreirane upotrebom programa za 2D animaciju (Flash, Ktoon…)

Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada i prikazano tehničko umeće.

Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Animacija [COM]

Opis: U ovu kategoriju spadaju reklamni spotovi u kojima su korišćenji grafički efekti generisani uz pomoć računara

Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada, originalnost u odnosu na druge proizvode na tržištu, kao i prikazano tehničko umeće.

Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Interactive

Opis: Kategorija Interactive obuhvata radove koji zahtevaju određenu (inter)akciju od strane korisnika. Tu spadaju multimedijalne CD /DVD prezentacije, igre i ostale aplikacije čiji interfejs omogućava korisniku nelinearno korišcenje sadržaja i utisak direktnog uticaja na rad programa.

Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada, vizuelni i audio utisak, kvalitet prikazanih informacija, stepen interaktivnosti sa korisnikom.

Tehnički zahtevi: Radovi mogu biti dostavljeni kao .zip arhiva ukoliko se dostavljaju putem interneta ili u .swf obliku (za fajlove rađene u flash-u).

Radovi se mogu dostaviti i na CD/DVD mediju kao aplikacija spremna za instalaciju/upotrebu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Festival digitalne umetnosti ArtTech 2007. - Nagradni konkurs, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

1 odgovor na Festival digitalne umetnosti ArtTech 2007. – Nagradni konkurs

 1. bjuti says:

  Ово ме подесећа на демо партије деведесетих…

  По мени, све је ово изгубило смисао када су средином деведесетих компјутери постали довољно моћни да једино на шта уметник треба да се фокусира је његов рад, а не и машина која једва штекће. 😆

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Komentari su zatvoreni.