fbpx

Oblast: Trendovi

Surround Marketing koncept

Surround Marketing koncept je autorsko delo glavnog advertajzing menadžera Microsoft India - Arun Poojari (2008.), čije objašnjenje možete pronaći u članku Mary Lou Roberts. Ovo je interesantna vizuelna predstava mišljenja da društveni mediji (društvene mreže, pogotovo) služe dominantno kao "konektor" između organizacije i...

Koliko domaći Web ima veze sa recesijom? Biznis “amateri” odlaze

Jedna od fascinantnih stvari na protekloj E-trgovini bila je činjenica da se za ta tri dana nije baš mogla čuti reč "kriza" (SEKA, DEKA - DOMAĆA Ekonomska kriza), a ja nisam baš video neke osobe na skupu da su na bilo koji način pesimistički posmatrali šta se na Webu dešava... Postavlja se pitanje - da li je ipak domaći Web odvojen...

Cloud Computing Megatrend – Follow the Money

Već mesecima u svetu traje "graja" oko termina Cloud Computing, koji bi trebalo da objedini priču o softveru, hardveru, i servisima koji omogućuju njihovim vlasnicima da ne razmišljaju o tom softveru i hardveru i da se usresrede na sam posao (e-business poslovna logika). Sve se ovo radi u cilju poboljšanja i pojednostavljenja usluga krajnjim...

Vendor Relationship Management

Koncept upravljanja odnosa sa prodavcima/dobavljačima (Vendor Relationship Management - VRM) pojavljuje se kao "druga strana medalje" upravljanja odnosa sa kupcima (Customer Relationship Management - CRM). Suština koncepta upravljanja odnosa sa prodavcima ogleda se u načinima obezbeđivanja adekvatnih alata kupcima/korisnicima da su oni u...
Strana 16 od 16Start...78910111213141516