fbpx

Oblast: Recesija

Domaća recesija i razvoj e-poslovanja

U poslednje vreme se kod nas pojavljuju edukativni članci na temu kako kompanijski pristupiti Webu danas, koji su najveći aktuelni problemi kompanijskog online nastupa, kako izgleda predstavljanje kompanije u očima korisnika, itd. Postoji dobra osnova da se kompanije koje se opredele da ozbiljnije iskoriste online okruženje u svom poslovanju -...

Koliko domaći Web ima veze sa recesijom? Biznis “amateri” odlaze

Jedna od fascinantnih stvari na protekloj E-trgovini bila je činjenica da se za ta tri dana nije baš mogla čuti reč "kriza" (SEKA, DEKA - DOMAĆA Ekonomska kriza), a ja nisam baš video neke osobe na skupu da su na bilo koji način pesimistički posmatrali šta se na Webu dešava... Postavlja se pitanje - da li je ipak domaći Web odvojen...