fbpx

Oblast: Promocija umetnosti

Online promocija poezije

Kako je biti pesnik u Srbiji? - Pita se Iva na svom blogu. Kako je kod nas kompletna umetnost "u posedu"  teških mediokriteta koji određuju ko je "podoban" umetnik - pesnik, književnik, slikar, muzičar (...); pa mu/joj se štampaju dela, priređuju izložbe ili književne večeri i sl.; ovo vreme donosi veoma lepo rešenje za oblasti u kojima...

Muzički primer Jelene Petošević – Nema izgovora za ne-kreativnost!

Prva komercijalna obuka koju sam držao iz oblasti Interneta desila se 1998. g. na temu korišćenja Interneta od strane umetnika (u režiji Žane Poliakov). U prvoj dekadi 21. v. dršao sam nekoliko puta obuke sa tematikom promocije neprofitnih i slabo-profitnih projekata i organizacija. U sklopu ovakvih predavanja uvek su se provlačile...