fbpx

Oblast: Oglašavanje

Surround Marketing koncept

Surround Marketing koncept je autorsko delo glavnog advertajzing menadžera Microsoft India - Arun Poojari (2008.), čije objašnjenje možete pronaći u članku Mary Lou Roberts. Ovo je interesantna vizuelna predstava mišljenja da društveni mediji (društvene mreže, pogotovo) služe dominantno kao "konektor" između organizacije i...

Osnove promocije: Šta je Brend, a šta Direct Response Advertajzing?

Napomena: Članak je ažuriran 07.2021. Simptomatično je da u oblastima marketinga i odnosa s javnošću veliki broj osoba koje imaju neke veze sa ovim poslovima, očigledno imaju određene "praznine" u poznavanju  osnova ovih oblasti, jer većina njih nikada nije imala sistemsku edukaciju iz marketinga i/ili PR-a. Sa druge strane,...

Bihejvioralno oglašavanje efikasnije od kontekstualnog, ali…

Revenue Science objavio je nedavno rezultate istraživanja, prema kojem reklame koje su zasnovane na bihejvioralnom sistemu oglašavanja (behavioral advertising) su bar 10 odsto efikasnije od kontekstualnih reklama (contextual ads, contextual advertising), bar u 14 kategorija proizvoda, odnosno u industrijama kao što su moda, elektronki uređaji...

Prikazivanje reklama na Webu ili ne?

Ovo pitanje ne postavlja određeni broj korisnika Weba koji putem sistema za blokiranje reklama utiču na nepojavljivanje istih u njihovim browserima. Veoma interesantna i veoma posećena diskusija se vodi na ovu temu na DevProTalk forumu. Odgovor na ovo pitanje ima veze sa pravnim, sociološkim, ali i marketinškim (poslovnim) principima, a o...
Strana 5 od 512345