fbpx

Oblast: MSc

Razlika između Msc (Master of Science) i MBA (Master of Business Administration)

Update 03.2009.: Alarmantna situacija u školstvu
Kako veliki broj onih koji bi trebalo da znaju šta donosi novi sistem školstva ni ne znaju da je Zakon o visokom obrazovanju donet još na jesen 2005. g., a ne da znaju šta je to suštinski novo doneo Zakon koji nas je definitivno približio "Bolonjskom procesu", tj. procesu ujedinjavanja...