fbpx

Oblast: KPI

Pokazna vežba – Stepen konverzije i KPI

Pokazna vežba KPI (sa primesama konverzije) Možemo posmatrati nekoliko varijanti opisa ključnih indikatora performansi (KPI - Key Performance Indicators) za slučaj Web sajtova:
  1. Ključni indikatori performansi (KPI) omogućuju parametrizaciju konverzije Web sajta koja olakšava sistematizaciju poslovnog odlučivanja u slučaju nastupa...