fbpx

Oblast: E-biznis kompanije

Nikola Subotić – Od saradnika za Internet marketing do regionalnog direktora

Nikola Subotić je regionalni direktor kompanije LINK group, koja je jedan od lidera iz oblasti online edukacije u regionu, a zajedno sa kompanijom Comtrade vode Visoku školu za informacione tehnologije - ITS. G. Subotić je bio polaznik prve generacije studenata na smeru za E-poslovanje VISER u Beogradu (2002. g.), i takođe je bio polaznik...

Najuspešnije e-biznis firme u Srbiji za 2009. g.

Ovo je treća godina kako pravim top liste kompanija sa najvećim prihodima iz oblasti e-poslovanja na osnovu javno dostupnih finansijskih podataka iz APR-a za prethodnu godinu (2008., 2007.). U obzir uzimam kompanije koje u osnovi imaju prodaju usluga (i prodaje sopstvenih nematerijalnih proizvoda), tako da podaci o poslovnim prihodima dosta...

Najuspešnije e-biznis firme u Srbiji za 2008. g.

Bez obzira što se za sada na sajtu Agencije za privredne registre ne mogu pronaći podaci o finansijskim izveštajima za prethodnu godinu, več neko vreme ove izveštaje možete proveriti preko sajta Narodne banke Srbije. U odnosu na podatke o poslovnom uspehu e-biznis kompanija iz oblasti usluga za 2007. g. (pročitati objašnjenja u...

Najuspešnije e-business firme u Srbiji za 2007. g.?

U poslednje vreme sve veći broj organizacija i medija iz različitih privrednih grana kreira liste najuspešnijih firmi na osnovu javno dostupnih podataka sa sajta APR-a (Npr. lista najvećih marketinških agencija). Ovo je jedan od najefikasnijih i najrelevantnijih načina za jednostavno rangiranje firmi, naročito za slučaj omogućavanja...