fbpx

Kako voditi računa o potrebama osoba sa invaliditetom na veb sajtu?

Trebalo bi da je poznata činjenica da kompjuteri više od decenije imaju operativne sisteme koji su prilagođeni potrebama osoba sa invaliditetom, ali su samo pojedini veb sajtovi prilagođeni za ove osobe.

Nova verzija veb sajta Vlade Republike Srbije je jedan od samo nekoliko veb projekata na srpskom jeziku koji su prilagođeni da omoguće slepim i slabovidim osobama da koriste ovaj veb sajt. Pohvalno je što Vlada Republike Srbije ima sluha i želi da sajtove učini dostupnim svim svojim građanima, i tako smo imali početkom decembra prošle godine predstavljanje novog veb sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu uz pomoć softvera koji omogućava osobama sa invaliditetom da računarom upravljaju isključivo pogledom.

Prema rečima direktora Kancelarije za IT i e-Upravu Mihaila Jovanovića. cilj Vlade Republike Srbije je da bude u službi svih građana Srbije, a sajt Kancelarije, kaže, omogući će osobama sa invaliditetom da se uključe u digitalizaciju.

– Novi veb sajt koji koristi text-to-speech softver, predstavljamo i uz pomoć softvera koji omogućava osobama sa invaliditetom da računaro upravljaju pokretom oka. Softver koji čita sadržaj sa sajta je namenjen slepim i slabovidim osobama, a taj softver je rezultat domaće kompanije i profesora Tehničkog fakulteta u Novom Sadu. Drugi softver je, takođe, proizvod domaće kompanije Computer Eye Control, koji omogućava upravljanje računarom pogledom – objasnio je Jovanović.

Softver koji omogućuje funkciju čitanja sadržaja na srpskom jeziku (text-to-speech) namenjen slepim i slabovidim osobama postoji godinama, ali je veoma mali broj veb sajtova koji koristi ovaj veoma kvalitetan softver. Softver za upravljanje pogledom je nezavisan softver, koristi i kameru i implemetira se na samom računaru tako da kompletan računar može da se koristi samo pogledom.

Vlada sarađuje sa stručnom IT zajednicom koja ovakve proizvode razvija, podržava razvijanje ovih proizvoda i apeluje da svi koji razvijaju softverske proizvode treba da budu svesni da ti proizvodi moraju da budu lako dostupni i pristupačni svim građanima ove zemlje (a to uključuje i osobe sa invaliditetom).

Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije državnih organa i javnih preduzeća

27. decembra 2018. g. doneta je uredba koja definiše načine izrade veb sajtova državnih organa i javnih preduzeća. Cilj donošenja ove uredbe je povećanje pouzdanosti i ažurnosti podataka na veb prezentacijama državnih organa i javnih preduzeća, koji će biti prilagođeni mobilnim uređajima i pristupačni svakome, posebno osobama sa invaliditetom. Građanima i privredi omogućava se elektronska dostupnost najrazličitijih servisa po principu pune transparentnosti i pruža se prilika da utiču na javni život iskazivanjem stava u vezi sa funkcionisanjem državne uprave.

Uredba između ostalog propisuje transparentnost podataka državnog organa – ažurnost, tačnost, potpunost, dostupnost, čitljivost podataka, sa mogućnošću pristupa arhiviranim podacima.

Opisuje se način predstavljanja usluga državnog organa, definišu se obavezni grafički elementi veb prezentacije i njihov opis, definisani su tipovi navigacije koji moraju biti prisutni u prezentaciji, podjednaka dostupnost veb prezentacije u različitim čitačima (browsers) i njena vidljivost na pretraživačima, definisanje i načini korišćenja domena (veb  adrese), načini rešavanja bezbednosti veb prezentacije, kao i njenog održavanja.

Najobimniji deo uredbe predstavlja opis načina usklađivanja veb prezentacije sa potrebama osoba sa invaliditetom, koji ima 15 opisanih segmenata u cilju poboljšanja pristupačnosti veb prezentacije.

Posebno je zanimljivo što ova uredba propisuje periodični proces samoocenjivanja veb sajta, putem analize usaglašenosti veb prezentacije sa uslovima utvrđenim ovom uredbom. Za ovu namenu kreiran je posebni softver za samoocenjivanje kroz koji se minimalno jednom godišnje radi ova analiza veb prezentacije.

Ovom uredbom takođe mogu da se služe i pojedinci i kompanije (a ne samo državni organi i jedinice lokalne samouprave), jer na ovim stranama mogu da nađu razne korisnike preporuke na šta je sve potrebno boditi računa kada se izrađuje jedan veb sajt.

Primer kako se veb sajt može koristiti samo pogledom?

Tehnologija kompanije Computer Eye Control i njihovo novo softversko rešenje je zasnovano na bez-kontaktnom pristupu, gde se pomoću uređaja sa 3 kamere visoke rezolucije u realnom vremenu beleže podaci o poziciji svakog oka u trodimenzionalnom koordinatnom sistemu (X,Y,Z). Ove koordinate omogućavaju određivanje podataka o tome gde je korisnik fokusiran pogledom na ekranu, dok Z koordinata predstavlja rastojanje korisnika od uređaja.

Softver obavlja analizu primljenih podataka o koordinatama površine gde korisnik gleda u datom trenutku. Predviđanje odlučivanja se zasniva na konstantnom praćenju položaja glave korisnika u korelaciji sa pomeranjem očiju. Prilikom analize vizuelne pozicije očiju korisnika, aplikacija aktivira vremenske tajmere i na taj način prati vreme da li korisnik fokusira željenu akciju. Ako se pobuda ne dogodi u odgovarajućem predefinisanom vremenskom intervalu, sistem anulira vremenski tajmer i čeka na prijem nove komande.

Dejana Bačko, slikarka i vicešampionka Evrope i sveta u para-tekvondou, na predstavljanju pomenutih softverskih rešenja prošlog meseca u Domu za odrasla invalidna lica Zemun, demonstrirala je kako osobe sa invaliditetom mogu koristiti računar i novi sajt Vlade Republike Srbije.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 14/02/2019, RSS

Komentari su zatvoreni.