fbpx

Definicije 26 termina iz oblasti Web metrike

Web Analytics AssociationDok sam pregledao novosti iz oblasti statistika posećenosti (Web Analytics), došao sam do projekta standardizacije u oblasti Web metrike od strane Asocijacije za Web analitiku (Webanalyticsassociation.org), koja je sredinom prošle godine objavila definicije za 26 aktuelnih termina koji se koriste u analizi statistika posećenosti nekog Web sajta. Veoma je važno napomenuti da ove definicije predstavljaju koncenzus velikog broja stručnjaka iz oblasti merenja statistika posećenosti (Web metrika, Web analitika).

Osnovna podela termina statistika posećenosti:

1. Building Block Terms (Termini koji definišu rast sistema/posećenosti sajta):
Page (stranica), Page Views (pregledi stranice), Visits (posete), Unique Visitors (jedinstveni posetioci), New Visitor (novi posetilac), Repeat Visitor (ponovljeni posetilac), Returning Visitor (posetilac – povratnik).

2. Visit Characterization (Karakteristike poseta):
Entry Page (ulazna stranica), Landing Page (pristupna stranica), Exit Page (izlazna stranica), Visit Duration (dužina posete), Referrer (izvor posete), Internal Referrer (interni izvor posete), External Referrer (eksterni izvor posete), Search Referrer (pretraživač kao izvor posete), Visit Referrer (inicijalni izvor posete), Original Referrer (originalni izvor posete), Click-through (klik na link), Click-through Rate/Ratio (odnos broja klikova), Page Views per Visit (pregledi stranice u odnosu na posete)

3. Content Characterization (Karakteristike sadržaja):
Page Exit Ratio (odnos izlaznih stranica), Single-Page Visits (posete jednoj stranici), Single Page View Visits (Bounces- jedinstveni pregled stranice), Bounce Rate (Odnos broja jedinstvenih pregleda stranice)

4. Conversion Metrics (Merenje konverzije):
Event (događaj), Conversion (konverzija)

Kratke definicije termina:

 1. Page – Jedinica sadržaja koju je moguće definisati, a kojoj pristupa individua da bi je video/la.
 2. Page Views – Broj pregleda/pristupa stranici (jedinici sadržaja). Drugim rečima, delovi koda, delovi stranica, ili stranice koje se učitavaju a ne predstavljaju izlazni dokument koji individua vidi, ne ulaze u kalkulaciju broja pristupa stranica od strane individua.
 3. Visits/Sessions – Interakcija između individue i Web sajta koja se sadrži od jednog ili više pristupa stranicama (jedinice sadržaja Web sajta).
 4. Unique Visitors – Broj uključenih individua koje su pristupile jednoj ili većem broju stranica, u merenom periodu vremena. Svaka individua se broji samo jednom u merenom periodu vremena, isključujući i programe koji generišu posećenost (spideri i roboti).
 5. New Visitors – Broj jedinstvenih posetilaca sa nekom aktivnošću na sajtu, koji su u merenom periodu prvi put pristupili Web sajtu.
 6. Repeated Visitors – Broj jedinstvenih posetilaca sa nekom aktivnošću na sajtu, koji su u merenom periodu ostvarili dve ili više poseta Web sajtu.
 7. Returning Visitors – Broj jedinstvenih posetilaca sa nekom aktivnošću na sajtu, koji su u merenom periodu ostvarili dve ili više poseta Web sajtu, i koji su posetili posmatrani Web sajt i pre merenog perioda vremena.
 8. Entry Page – Prva stranica posete. Mera koliko je puta neka stranica bila prva stranica posete.
 9. Landing Page – Stranica čija je namena identifikacija početka korisničkog doživljaja, kao rezultata marketinške aktivnosti (pristupna stranica, prethodno definisana i pripremljena pri online advertajzing kampanji).
 10. Exit Page – Poslednja stranica kojoj je individua pristupila tokom posete, koja ukazuje na kraj posete/sesije individue. Mera koliko je puta neka stranica bila poslednja stranica posete.
 11. Visit Duration – Vremenski period trajanja sesije. Obično se računa kao razlika momenata posednje i prve aktivnosti korisnika na Web sajtu.
 12. Referrer – Jedinstvena Web adresa (URL) sa koje je generisan zahtev za posmatranom stranicom ili objektom (zahtev za dokumentom).
 13. Internal Referrer – URL stranice u sklopu posmatranog Web sajta (događaj kada individua prelazi sa jedne na drugu stranicu istog sajta, ili posmatrane grupe sajtova koju definiše korisnik sistema za merenje statistika posećenosti).
 14. External Referrer – URL stranice van posmatranog Web sajta ili posmatrane grupe sajtova.
 15. Search Referrer – Interni ili eksterni referer (izvor) gde je URL definisan nekom pretraživačkom funkcijom (pretraživač na sajtu ili van sajta).
 16. Visit Referrer – Prvi referer (izvor) u sesiji, bez obzira da li je interni, eksterni, ili ga nema (null – pogledati komentare ovog posta).
 17. Original Referrer – Prvi referer (izvor) u sesiji posetioca, bez obzira da li je interni, eksterni, ili ga nema (null). U odnosu na prethodno (16.), ovaj parametar se isključivo fokusira na posetu individue.
 18. Click-Through – Broj klikova na link od strane posetioca.
 19. Click-Through Rate/Ratio – Odnos broja klikova na link (Click-Throughs) sa brojem pregleda linka (Click-Through/Link View – broj manji od 1), u merenom periodu vremena.
 20. Page View Per Visit – Odnos broja pregleda stranica sa brojem poseta (Page View/Visit – broj veći od 1) u merenom periodu vremena.
 21. Page Exit Ratio – Odnos broja izlaza sa posmatrane stranice sa ukupnim brojem prikaza stranice (Exit Page/Page View – broj manji od 1) u merenom periodu vremena.
 22. Singl-Page Visits – Broj poseta koji se sastoji od pristupa samo jednoj stranici, bez obzira na broj pristupa toj stranici (npr. individua može da uradi refresh stranice – F5 – veći broj puta).
 23. Single Page View Visits (Bounces) – Poseta koja se sastoji od jednog pregleda stranice.
 24. Bounce Rate – Odnos jedinstvenog pregleda stranice sa ukupnim brojem pregleda stranice (Single Page View Visits/Page View – broj manji od 1).
 25. Event – Svaka zabeležena (logged) ili snimljena akcija koja ima naznačen datum i vreme od strane browser-a (čitač) ili servera.
 26. Conversion – Predstavlja kompletiranje željene akcije od strane individue (Desireble Action, Most Wanted Response).

Od ovih 26 parametara nisu svi podjednako važni, a 10 parametara na koje svakako treba obraćati pažnju pri interpretaciji statistika posećenosti (respektivno, prema redosledu pojavljivanja): Page Views, Visits, Unique Visitors, Visit Duration, Referrer, Click-through Rate/Ratio, Page Exit Ratio, Single-Page Visits, Bounce Rate, Conversion.

Kao što se može videti, neke termine ili definicije je sasvim jednostavno prevesti a da se uoče razlike u terminima, pa ako neko ima bolju ideju za prevode, neka se javi (u komentaru) i sugeriše bolje.

Na kraju: Preporučujem da odslušate AMA Webinar na temu Web analitike, koji se održava 15.01.2008.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Definicije 26 termina iz oblasti Web metrike, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

5 odgovora na Definicije 26 termina iz oblasti Web metrike

 1. “Building Block Terms” se nikako ne mogu prevesti kao “termini koji definiraju rast posjećenosti sajta”.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 2. Stevica says:

  Zanimljiva stvar. Napredujes: kad se samo setim da si svoje nazovi-analize poceo reklamirajuci Alexa merac saobracaja. Inace, null NIJE nula (0), sto zna svaki brucos kompjuterskih studija, ali ti ocigledno ne znas. Prevodjenje pojmova ti bas i ne ide od ruke.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 3. Draganva says:

  Što se tiče toga šta je “Building Blocks”, pogledati ovde. “An element or component contributing to the growth of a system.”

  Null is an English word meaning ‘nothing’ or without value or consequence.” – Izmenio sam.

  Inače sam rekao da prokomentarišete prevod, ali ne može i bez malicioznih komentara 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 4. AmonRa says:

  malicioznih komentara …. 😆
  zakon …. da malicioznih komentara … 🙂 ajde molim te nađi definiciju za maliciozan 🙂

  i btw. nisi ispravio pod 17 …nema (jednak je 0 – null)…..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
 5. Draganva says:

  Malicious (M-W.com): …arising from Malice.

  Malice:

  1 : desire to cause pain, injury, or distress to another
  2 : intent to commit an unlawful act or cause harm without legal justification or excuse

  U svakom slučaju, maliciozan (kao virus) je jedna veoma pozitivna reč, koja objašnjava neke pozitivne karakteristike nekih osoba…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Komentari su zatvoreni.