fbpx

AP studija – News 2.0: Novi model pisanja vesti (1-2-3)

Juče se u Politici našao tekst Milana Mišića na temu opadanja tiraža (zarade) u novinama. Tekst je zasnovan na zaključcima veoma važne studije agencije Associated Press (AP) na temu novog modela plasiranja vesti. Studija je zasnovana na antropološkom posmatranju određenog (manjeg) broja ispitanika (punoletne mlade osobe) u njihovom svakodnevnom životu i korišćenju medija u toku dana. Cilj studije je bio istraživanje ponašanja osoba koje koriste nove medije u toku celog dana, i pronalaženje načina zadovoljenja njihovih potreba za konzumacijom vesti.

Vesti danas: “Društvena moneta” i dosada

Rezultati istraživanja pokazuju da današnji mlađi konzumenti vesti pokušavaju da nađu “više i bolje” od vesti, jer se slanje interesantnih novosti prijateljima, poznanicima, poslovnim partnerima koristi kao jedan od “motora” socijalizacije. Upravo iz ovog razloga AP uvodi termin “društvena moneta” (social currency) za vesti koje direktno utiču na zadovoljenje potreba individue ka socijalizaciji putem slanja vrednih vesti (viralna komponenta kvalitetnih vesti).

Realnost je da traženje i pronalaženje ovakvih vesti obično dovodi do beskonačnog ponavljanja istih sadržaja u različitim izvorima, čak i u slučaju kada se osobe (u ovom slučaju ispitanici u studiji) stvarno trude da pronađu više informacija o konkretnom događaju koji ih je zainteresovao.

Klasična vest se može razložiti na elementarne delove:

Činjenice i razvoj događaja (facts, updates), kao segment vesti koji govori o tome šta se desilo.
Pozadina priče (backstory) – šta to znači; buduća dešavanja (future stories) – šta će se desiti sledeće.

Kada se pregleda realno stanje pronalaženja različitih vesti putem Interneta, dolazi se do toga da se većina vesti praktično nalazi u kategoriji činjenica i ažuriranih vesti (facts, updates), i da su takve vesti veoma retko povezane sa komponentama pozadine priče i budućim dešavanjima (drugim rečima, teško je naći takve vesti).

Upravo savremena tehnologija dolaženja do vesti dovela je do “dekonstrukcije” klasičnog tipa vesti, gde je bilo bitno na početku napisati najvažnije detalje o događaju, a nakon toga sve manje bitne informacije (tzv. sistem pisanja po principu “obrnute piramide”). Savremeni čitaoci vesti prate ih putem novih tehnologija tokom celog dana (dolazeći do vesti preko njenih različitih fragmenata), i traže nove i detaljnije momente, a ne traže konstantno ponavljanje istih detalja pri svakom novom ažuriranju postojeće vesti (događaj u razvoju – developing event). Na osnovu naslova i kratkog opisa (dekonstruisana vest) odlučuju se da li će uopšte pročitati detaljnije samu vest, ali i tada nisu zadovoljni, jer ne dolaze do informacija koje su stvarno tražili.

News 2.0 – Piramida 1-2-3:  Vesti u realnom vremenu

AP predlaže novi model kreiranja vesti po principu 1-2-3:

– Prvi korak je naslov koji pobuđuje pažnju (news alert). Jednostavni naslovi od pedesetak karaktera (AP) za brzo plasiranje najnovijih vesti. Postoji značajna sličnost sa naslovima koje produkuju agregatorski servisi kao Google ili Yahoo News Alerts.

– Drugi korak je kreiranje sažetka vesti (News Summary) od oko 130 karaktera (AP), koji je napisan u sadašnjem vremenu, za korišćenje putem različitih klasičnih i online medija.

– Treći korak je kreiranje same pričeStory Telling (od 500 karaktera, preko interaktivnih prikaza priče, kao i drugih načina privlačenja pažnje korisnika kreiranjem interaktivnih sadržaja).

Smisao ovako kreirane vesti jeste da postoji mogućnost jednostavne dekonstrukcije, u odnosu na afinitete dolaska do vesti od strane različitih ciljnih grupa (načini linkovanja delova vesti). Nije samo bitno popuniti “prazninu” pozadinske priče i posledica (future events), već je mnogo bitnije pronaći načine da se segmenti jedne vesti međusobno povežu na najbolji mogući način.

U novom sistemu pisanja vesti podrazumeva se da se odvajaju novi momenti događaja (pisanih u sadašnjem vremenu – nešto kao strategija pisanja blogova uživo, ili twitter-a), od ostalih segmenata vesti, koji su namenjenim onim korisnicima koji žele više kvalitetnih detalja koji su u vezi sa samim događajem (nešto što pokušava da reši i social media release).

Struktura Vesti Vs. model distribucije vesti

Važnost rezultata ove studije je u tome što za razliku od prethodnih sličnih zaključaka (novinarstvo 2.0, ili načini korišćenja novih medija u klasičnom novinarstvu) ovde se fokus postavlja na samu novu strukturu (dekonstruisane) vesti, a sistemi njenog plasiranja se podrazumevaju (vrsta formata zavisi od karakteristika samog medija). Prvo moraš znati kako da kreiraš vest prema očekivanjima konzumenta, a samo plasiranje vesti traži posebna znanja.

Još je bitnija činjenica što se radi o istraživanju i novim modelima kreiranja vesti  tradicionalne novinske  agencije, a vesti u klasičnim medijima potiču od novinskih agencija u proseku i od preko 90 odsto (bar u ovim krajevima).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
AP studija - News 2.0: Novi model pisanja vesti (1-2-3), 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 17/08/2008, RSS

Komentari su zatvoreni.