fbpx

Oblast: Projekat Srbija

My0.02Serbia, Re:Serbia

Pedya je uspeo da pokrene Bluesman-a na temu Re:Branding Serbia, koji je pokrenuo konkretne korake da se nešto na tu temu već jednom i uradi. Usledio je TwittupBG na ovu temu, formiran je pod-forum na DPT-u, kupljeni su neki domeni, dobijen softver, hosting (pogledati detaljnije na DPT forumu PRojekat Srbija)... Veoma je bitno da se puno...