fbpx

Oblast: Virtual Personal Assistant

Budućnost Weba u akciji – Siri virtuelni lični asistent

Početkom 2007. g. istražujući tekstove na temu upravljanja reputacijom, naišao sam na priču o mobilnim agentima (mobile agents) i objavio tekst o tome na ovom blogu.
Mobilni agenti su vrsta inteligentnih softverskih agenata koji imaju osobinu da mogu pokretati sebe (softver) i podatke od kompjutera do kompjutera.
Tom prilikom sam dobio...