fbpx

Oblast: Stručne kvalifikacije

Zaštitnik građana: Ministarstvo prosvete obavešteno o problemima sa neusaglašenošću stručnih sprema

Praktično godinu dana nakon što sam kontaktirao Zaštitnika građana zbog problema sa neusaglašenošću stručnih sprema prema Zakonu o visokom obrazovanju, koji direktno utiču na (ne)mogućnosti zapošljavanja i sticanja adekvatnog statusa u velikom broju kompanija, uključujući i državne institucije, dobio sam odgovor na moj...

Kada će se konačno definisati stručne spreme II?

Specijalističke studije jednake sa svim ostalim diplomskim studijama

Došao sam u posed fotokopije zvaničnog dokumenta Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, sa potpisom pokrajinskog Sekretara Zoltana Jegeša na temu odgovora na pitanje o stručnoj premi osoba koje završe specijalističke strukovne studije. Dokument je zaveden u Pokrajinskom sekretarijatu pod brojem: 106-612-00091/2009-03, što se može...