fbpx

Oblast: Data-Driven Journalism

Novi trendovi novinarstva I: Data-Driven Journalism (#DDJ)

Poznato je da osnovu novinarstva predstavljaju podaci koji imaju smisao (kontekst) sa aspekta kreiranja vesti koja bi trebalo da bude interesantna čitaocima. U 21. veku, Web omogućuje generalnu dostupnost i pretraživanje velikog broja baza podataka, čiji podaci u kontekstu nekog zanimljivog događaja, ili samih interesantnih igara...