fbpx

Oblast: Merenja

Net Promoter Score – Merenje lojalnosti klijenata

Net Promoter Score (NPS) je upravljačka (management) alatka kojom je moguće na jednostavan način izmeriti koliko uspešno kompanija zadržava svoje klijente, odnosno radi se o alatki koja služi za merenje lojalnosti klijenata. Sistem računanja NPS svodi se na postavljanje jednostavnog pitanja ispitanicima: "Koliko je verovatno da bi ste...