fbpx

Oblast: MBA studije

Alarmantna situacija u školstvu II – Profesori ne znaju, studenti ne žele

Update: Alarmantna situacija u školstvu III
U prethodnom članku na ovu temu akcenat je bio na aktuelnim problemima sa kvalifikacijom (stručnom spremom) koje je doneo Zakon o visokom školstvu iz 2005. g. Kompletan sistem edukacije od Osnovne škole pa sve do doktorata, doživeo je potpuni fijasko u poslednjih dvadesetak godina (od raspada...

Alarmantna situacija u školstvu I

Drugi deo teksta...
Neposredan povod za ovaj članak je sutrašnji početak konferencije "Trendovi razvoja" na Kopaoniku i koja tradicionalno pokriva oblast edukacije. Teme ovogodišnjeg skupa su: Doktorske studije u Srbiji, regionu i EU; Kvalitet i proces akreditacije posle 2009. god.; Bolonjski studenti i tržište rada - nacionalni okvir...

Razlika između Specijalističkih i Master studija

Update 03.2010.: Specijalističke studije jednake sa svim ostalim diplomskim studijama Update 10.2009.: Kada će se rešiti pitanje stručne spreme? Update 03.2009.: Alarmantna situacija u školstvu
Upis na Specijalističke strukovne studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (2010/2011) iz oblasti: - E-poslovanje - Kontroling i...

Razlika između Msc (Master of Science) i MBA (Master of Business Administration)

Update 03.2009.: Alarmantna situacija u školstvu
Kako veliki broj onih koji bi trebalo da znaju šta donosi novi sistem školstva ni ne znaju da je Zakon o visokom obrazovanju donet još na jesen 2005. g., a ne da znaju šta je to suštinski novo doneo Zakon koji nas je definitivno približio "Bolonjskom procesu", tj. procesu ujedinjavanja...
Strana 2 od 212