fbpx

Oblast: Internet komunikacija

Podsećanje: Kultura komunikacije na Internetu (i šire)

Svojevremeno sam pre jedno desetak godina napisao tekst na temu kulture komunikacije na Internetu, ali uglavnom sa aspekta nedozvoljenih - SPAM e-mail poruka. Juče u Politici iznanadio me je članak "Principi i doviđenja", obzirom da se bavi tematikom kulture Web komunikacije sa aspekta odgovaranja po principima neutemeljenog vređanja, gde je...