fbpx

Šta je (digitalni) marketing? (Koliko je marketing digitalan?)

Poslednja verzija teksta: 06.08.2022.

Mnogobrojni su razlozi zašto veliki broj osoba ne razume najbolje šta je marketing, i kako taj marketing funkcioniše u onlajn okruženju. Jedan od najčešćih razloga nerazumevanja funkcije marketinga predstavlja činjenica da se ova aktivnost kompanije može posmatrati iz veoma različitih perspektiva, što dokazuju i najvažnije definicije termina “marketing”:

 • Prema Filipu Kotleru “Marketing predstavlja zadovoljenje potreba i želja kroz proces razmene.”
 • Prema referentnoj instituciji AMA “Marketing je skup aktivnosti, strategija i procesa za kreiranje, komunikaciju, isporuku i razmenu ponuda koje imaju vrednost za kupce, klijente, partnere i društvo u celini.”
 • Chartered Institute of Marketing definiše marketing kao “Menadžment proces odgovoran za profitabilno identifikovanje, predviđanje i zadovoljavanje potreba kupaca.”

Meni najbolja (manje poznata) definicija marketinga glasi:
Marketing je profitabilno ponašanje kompanije na tržištu.”

Bez obzira na definiciju, komunikacija je ključni segment marketinga, jer da bi potencijalni kupci razumeli koju vrednost vi njima nudite da bi oni zadovoljili svoje želje i potrebe – tu vrednost morate da im komunicirate!

Drugim rečima, kvalitet komunikacije između kompanije i korisnika definiše uspeh prodaje određenog proizvoda i usluge!

Komunikacija kompanije određena je načinima na koji kompanija predstavlja svoje aktivnosti na tržištu svojim zaposlenima (interna javnost) i ostalim zainteresovanim osobama (eksterna javnost), kao i načinima na koje kompanija doživljava (razume) reakciju internih i eksternih javnosti na svoje tržišne aktivnosti.

Ako se Marketing Miks, kao osnovni koncept marketinga, posmatra iz perspektive komunikacije, može se reći:

 • Proizvod treba svojim karakteristikama, kvalitetom i izgledom da komunicira vrednosti koje zadovoljavaju potrebe i želje kupaca.
 • Mesto prodaje treba da komunicira mogućnost ugodnog i lakog informisanja i kupovine (razmene) proizvoda.
 • Cena predstavlja vrednost proizvoda/usluge u očima korisnika (komunikacija vrednosti proizvoda).
 • Promocija objedinjuje načine uspostavljanja prodaje korišćenjem tri najvažnije komunikacione funkcije kompanije – advertajzing, PR (kreiranje odnosa s korisnicima) i prodaju.

Advertajzing je je način dolaska do kupaca komunikacijom poruke kroz sadržaj, sa kojim se promoviše ili prodaje, proizvod, usluga ili ideja.

Odnosi s javnošću (PR – Public Relations) se može posmatrati kao proces stvaranja atmosfere koju oko sebe stvara kompanija delovanjem na određenom tržištu.

Prodaja je proces razmene vrednosti između kupca i prodavca, koji se dešava kada obe strane imaju određeni nivo poverenja da će dobiti dogovorenu vrednost transakcije (razmene).

Marketing kao upravljanje očekivanjima

U kontekstu posmatranja marketinga iz perspektive komunikacije, može se reći:

Brending predstavlja odnos između mišljenja korisnika o obećanju koje kompanija daje svojim promotivnim porukama pre prodaje, sa iskustvom korišćenja proizvoda i usluga nakon prodaje.

Marketing se može posmatrati kao proces upravljanja očekivanjima korisnika tokom celokupnog ciklusa komunikacije sa korisnikom.

Marketing i kanali komunikacije

Kako za svaki kanal komunikacije postoje posebna pravila koja je potrebno savladati, zato je važno posebno definisati savremene kanale komunikacije, jer su oni bitno drugačiji od klasičnih marketinških kanala:

Internet marketing = Marketinške aktivnosti koje koriste Internet kao kanal marketinške (poslovne) komunikacije.

Digitalni marketing = Marketinške aktivnosti koje se sprovode preko novih komunikacionih medija (Mobilni telefon, Interaktivna TV, Internet, Video igre…)

E-marketing = Uglavnom sinonim za Internet marketing. Neki autori definišu elektronsku komponentu marketinga preko svih medija koji koriste elektronske uređaje.

Interaktivni marketing = Uključuje sve komponente komunikacije koji iniciraju interakciju sa konzumentima (dvosmerna komunikacija), što je veoma važno znati od momenta pojave društvenih medija.

4 glavne komponente marketinških aktivnosti

Kada se sve “sabere i oduzme” za shvatanje oblasti marketinga potrebno je razumeti 4 glavne komponente ove aktivnosti, koje se provlače kroz skoro sve definicije marketinga:

 1. Potrebe i želje kupaca – Da bi bilo prodaje, mora da postoji potreba ili želja. Ako ne postoji, ta potreba ili želja se može generisati.
 2. Vrednost – Da li i kako korisnik razume vrednost proizvoda u kontekstu zadovoljavanja njegovih/njenih želja i potreba.
 3. Komunikacija – Na koji način kompanija razume potrebe i želje korisnika za kreiranje i plasiranje vrednosti proizvoda u očima korisnika, i kako korisnik razume tu vrednost u odnosu na mogućnost zadovoljavanja svojih potreba i želja.
 4. Profitabilna razmena – Da li su poslovne aktivnosti oko kreiranja i plasiranja proizvoda održive, pod kojim uslovima i u kom roku su one održive.

Napomena: Ovaj tekst se nalazi u knjizi Digitalni Pre-Marketing.

Pročitajte tekst – Osnove: Odakle početi učenje internet marketinga?

Slika je preuzeta odavde.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Povoljno!

Digitalni Pre-Marketing

Naručite knjigu "[Digitalni] Pre-marketing"!

Digitalni Pre-Marketing objašnjava potrebne preduslove za rešavanje problema koji vas sprečavaju da dođete do značajno boljih marketing i PR rezultata na internetu.

Naručite klasičnu ili e-book verziju knjige .>>

Tagovi: 

Autor teksta: Dragan Varagić, 24/03/2018, RSS

Komentari su zatvoreni.