fbpx

Oblast: Trendovi

Koliko domaći Web ima veze sa recesijom? Biznis “amateri” odlaze

Jedna od fascinantnih stvari na protekloj E-trgovini bila je činjenica da se za ta tri dana nije baš mogla čuti reč "kriza" (SEKA, DEKA - DOMAĆA Ekonomska kriza), a ja nisam baš video neke osobe na skupu da su na bilo koji način pesimistički posmatrali šta se na Webu dešava... Postavlja se pitanje - da li je ipak domaći Web odvojen...

Cloud Computing Megatrend – Follow the Money

Već mesecima u svetu traje "graja" oko termina Cloud Computing, koji bi trebalo da objedini priču o softveru, hardveru, i servisima koji omogućuju njihovim vlasnicima da ne razmišljaju o tom softveru i hardveru i da se usresrede na sam posao (e-business poslovna logika). Sve se ovo radi u cilju poboljšanja i pojednostavljenja usluga krajnjim...

Vendor Relationship Management

Koncept upravljanja odnosa sa prodavcima/dobavljačima (Vendor Relationship Management - VRM) pojavljuje se kao "druga strana medalje" upravljanja odnosa sa kupcima (Customer Relationship Management - CRM). Suština koncepta upravljanja odnosa sa prodavcima ogleda se u načinima obezbeđivanja adekvatnih alata kupcima/korisnicima da su oni u...
Strana 15 od 15Start...6789101112131415