Oblast: Oglašavanje

Koliko je tržište online oglašavanja u Srbiji?

Verovatno bih trebao da budem zahvalan na publicitetu povodom predstavljanja mog predavanja u PKS, ali je problem u tome što su cifre u objavljenom prikazu predavanja ostavljene bez ikakvog saopštenja i deluju kao prava paušalna ocena. Skoro dva meseca pre nego što ću objaviti informacije o najuspešnijim e-biznis firmama iz oblasti usluga...

CPA promocije – Kombinacija oglašavanja, prodaje i prodajne promocije

Plaćanje po akciji (CPA - Cost Per Action) je advertajzing model naplate koji nikada nije bio naročito popularan vlasnicima medija, a radi se o sistemu oglašavanja (sa direktnim efektima) koje je veoma blisko samoj prodaji (near-sales) - oglašivač plaća tek kada korisnik kompletira akciju koja se oglašava. Akcija može biti bilo šta -...

Aktuelno stanje i budućnost (e)oglašanja

U nastavku možete pregledati i skinuti slajdove sa mog nedavnog predavanja na  FON-u - Fonklame 2009:

Surround Marketing koncept

Surround Marketing koncept je autorsko delo glavnog advertajzing menadžera Microsoft India - Arun Poojari (2008.), čije objašnjenje možete pronaći u članku Mary Lou Roberts. Ovo je interesantna vizuelna predstava mišljenja da društveni mediji (društvene mreže, pogotovo) služe dominantno kao "konektor" između organizacije i...

Povratak osnovama: Brand Vs. Direct Response Advertising

Simptomatično je da u oblastima marketinga i odnosa s javnošću veliki broj osoba koje imaju neke veze sa ovim poslovima, očigledno imaju određene "praznine" u poznavanju  osnova ovih oblasti, jer većina njih nikada nije imala sistemsku edukaciju iz marketinga i/ili PR-a. Sa druge strane, donosioci odluka u firmama, naročito za oblast...
Strana 4 od 512345